header_vissen


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de Tonijn

 

Vissenpagina klik hier >>

 
  Tonijnen, de onderfamilie Thunninae uit de familie Makrelen. Tonijnen bezitten een laterale kiel op de staart aan weerszijden van het lichaam. De schubben op het voorlichaam zijn tot een soort pantser aaneengesloten, op de rest van het lichaam ontbreken zij.

Tonijnen zijn scholenvissen van de open oceanen, die met grote snelheid (ruim 40 km/uur) zwemmen. Hun lichaamstemperatuur is hoger dan de omgevingstemperatuur. Het warme bloed uit de rode spieren wordt door een wondernet gevoerd, waar het in tegenstroom dicht langs het koele, uit de kieuwen (zie kieuw) komende bloed vloeit. Op deze manier wordt de warmte op het naar binnen stromende bloed overgedragen en blijft in het lichaam. Zo kunnen de rode spieren bij een hoge temperatuur blijven werken en is de lichaamstemperatuur in hoge mate onafhankelijk van de watertemperatuur. Bij een watertemperatuur van ruim 19 įC kan in de kern van de rode spieren een temperatuur heersen van ruim 31 įC. De voor de spierarbeid benodigde grote hoeveelheden zuurstof worden via zwemmen met open bek aangevoerd, zodat een constante stroom water met grote snelheid langs de kieuwen vloeit.
Tonijnen zijn roofvissen, die zich voeden met andere scholenvissen en pijlinktvissen (zie inktvissen). Zij maken lange trektochten langs traditionele wegen. Daardoor zijn zij plaatselijk algemeen gedurende bepaalde seizoenen en afwezig tijdens andere.

Soorten
Er zijn 4 geslachten met 13 soorten. Worden ook de bonito's bij de Thunninae gerangschikt, dan telt de onderfamilie totaal 9 geslachten en 21 soorten.
De gewone tonijn of blauwvintonijn (Thunnus thynnus), tot max. 4,2 m lang, gewoonlijk ca. 2 m, leeft in alle tropische en subtropische zeeŽn en werd tot in de jaren zestig ook in de Noordzee en Oostzee aangetroffen. Nadien is de soort zo goed als verdwenen, vermoedelijk door een verandering in de trekroutes van de noordelijke populatie. In de Middellandse Zee wordt de soort in grote, vaststaande netten langs de trekroutes gevangen en in de Ďdodenkamerí afgeslacht.
De witte tonijn (Thunnus alalunga), tot max. 110 cm, leeft eveneens in alle subtropische en tropische zeeŽn: in de noordelijke Atlantische Oceaan van de Azoren en Canarische Eilanden tot Ierland.
Hij geeft de voorkeur aan diepten tussen 0 en 50 m en watertemperaturen boven 15 įC.
De gestreepte tonijn (Euthynnus pelamis), tot max. 90 cm, heeft dezelfde verspreiding als de witte tonijn. Hij komt alleen in de zomermaanden in noordelijke wateren en kustgebieden en geeft de voorkeur aan watertemperaturen boven 18 įC.
De onechte bonito (Auxis rochei), max. 100 cm, maar doorgaans 60 cm, heeft zijn hoofdverspreiding in de tropen. Deze komt 's zomers weleens in de Noordzee. De bonito, boniter of pelamide (Sarda sarda), tot ruim 70 cm lang, heeft zijn hoofdverspreidingsgebied in de oostelijke Middellandse Zee en ten westen van Gibraltar en wordt veel op de paringstrek gevangen.
Scholen tonijnen worden dikwijls door dolfijnen gevolgd. Hun aanwezigheid verraadt de tonijnscholen aan vissers. Bij de tonijnvangst komen veel dolfijnen om het leven. Zij raken verward in de netten en stikken.


De tonijnen behoort tot de familie van de makrelen. Ze zijn over de gehele wereld te vinden in tropische en gematigd warme temperaturen zeeŽn (Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee). Ze behoren tot de belangrijkste consumptievissen.
De gewone tonijn of blauwvintonijn kan 4,5 meter lang worden. Met een gewicht van 800 kilo is dit grootste tonijn. In de zomermaanden leeft hij in de nabijheid van de kust in ondiep water, in de wintermaanden leeft hij op grotere diepte.
Zijn voedsel bestaat uit sardientjes, haringen en kleine makrelen. De jongen voeden zich met plankton.
Ze planten zich normaal gesproken in de zomer voort wanneer de gewone tonijn in de kustgebieden van de Middellandse Zee verblijft. Hier wordt hij ook gevangen.
Andere soorten zijn de geelvintonijn met een gewicht van 200 kilo en de witte tonijn met een gewicht van 10 kilo.

 
   

Nieuwe pagina 1uw eigen startpagina

© copyright WorldwideBase 2005-2009