header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Adam Michnik

 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 
(1946) Poolse journalist en activist voor mensenrechten, die onder het communistisch bewind van de jaren tachtig lange tijd gevangen zat. Na de invoering van de democratie richtte hij een krant op, Verkiezingskrant geheten, die tot het meest gewaardeerde kwaliteitsblad van het land uitgroeide. Hij is een uitgesproken pleitbezorger van verzoening en was een van de eerste voormalige dissidenten die gesprekken ging voeren met de vroegere communistische leiders. Hij geldt ook als belangrijk theoreticus van het functioneren van de democratie, die volgens hem gebaseerd moet zijn op het verwerpen van elke vorm van censuur en een belangrijke rol voor mensenrechteneducatie in alle geledingen van de samenleving. Hij kreeg in 2001 de Erasmusprijs.

 

 


 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

copyright WorldwideBase 2005-2009