header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Franciscus
van Assisi

 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 
Franciscus van Asissi (1181-1226) is wellicht de meest bekende en de meest populaire heilige van de katholieke kerk. Een leven dat in uiterlijke weelde begon en eindigde in innerlijke rijkdom.
Een man met een groot hart, voor zijn geloof, maar vooral voor de armen in de maatschappij. Hij koos voor een armoedig bestaan tussen en een helpende hand voor de armen en uitgestotenen, in plaats van het rijke leven waarin hij geboren was. Zijn volgelingen, de Franciscanen zetten zijn werk verder. In één adem vernoemen wij hier ook Clara van Asissi, een volgelinge van Franciscus.

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009