header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Frantz Fanon
 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 (1925-1961) Ideoloog van dekolonisering en bevrijding. Hij was actief in de Algerijnse bevrijdingsbeweging van de jaren vijftig. O.m. beïnvloed door Jean Paul Sartre beschreef hij hoe de zwarte in taal en seksualiteit vervreemd is van zichzelf, omdat hij alles ziet vanuit de verhouding tot de blanke. In zijn hoofdwerk Les damnés de la terre (De verworpenen der aarde) beschrijft hij hoe gekoloniseerden, geconfronteerd met koloniaal geweld, vluchten in mythen, magie en stammenoorlogen. Hij roept hen op zich tegen hun werkelijke onderdrukkers te richten. Zijn werk kreeg grote weerklank in de Derde Wereld, maar ook in de Amerikaanse beweging van zwarten.
 
 

 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009