header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

George Fox
 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 George Fox (1624-1691), een Britse rondtrekkende predikant, heeft het meest bijgedragen tot het ontstaan van het Religieus Genootschap der Vrienden, beter gekend onder de naam 'Quakers'. Toen hij in het jaar 1647 de vrijheid van geloof verkondigde, werd hij meermaals gevangen genomen voor zijn idealisme. Quakers hebben geen vaste geloofsbelijdenis, maar stellen 'het leven' centraal. Zij verzetten zich tegen oorlog, geweld en machtsmisbruik en hielpen voor een groot stuk mee aan de (officiŽle) afschaffing van de slavernij.
 
 

 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009