header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Oorlog en Geweld
Het Midden Oosten

 

 
   


Dagelijks lezen we welke gruweldaden Palestijnen en IsraŽli elkaar aandoen.
Hoe is dit alles ontstaan en kan er een oplossing gevonden worden?

Op 15 mei 1948 riep David Ben Goerion ( zie foto links ) in Palestina de staat IsraŽl uit, waarmee een einde kwam aan het 26 jaar oude Britse mandaat over Palestina. Door de activiteiten van het zionisme was de oorspronkelijke joodse gemeenschap sterk gegroeid. Deze groei van de Jisjoev, vertaalde zich in het aankopen van grond en het verdringen van Palestijnse boeren. Dit conflict om grond is de kern van het Palestijns-IsraŽlisch conflict, dat zich in vele ideologische gedaanten presenteerde.

Als oplossing van het aldus ontstane conflict stelde een Britse onderzoekscommissie in 1937 voor het land te verdelen in een Joodse en een Arabische staat en een internationaal district. Alhoewel de Britse regering het plan verwierp, bleven de Joden aandringen op de oprichting van een Joodse staat, vooral onder de invloed van de catastrofe die hen in de Tweede Wereldoorlog trof.
Toen de naoorlogse regering van Groot-BrittanniŽ de Joodse eisen tot immigratie weigerde in te willigen, ontstond er een opstand, die haar ten slotte dwong het probleem aan de Verenigde Naties voor te leggen.

In 1947 legt Groot-BrittanniŽ het mandaat over Palestina neer. De verenigde Naties stelden voor twee staten te maken in Palestina. Alleen de Joden accepteren het plan, de Palestijnen niet. Het plan wordt op 29 november door de Assemblťe aangenomen en onmiddellijk ontstaat er een burgeroorlog tussen de Palestijnen en de Joden, die door
de Joden wordt gewonnen.
Onder de indruk van het bloedige conflict en de tegenwerking van Groot-BrittanniŽ wilden de Verenigde Naties het delingsbesluit ongedaan maken, maar het inmiddels gevormde Voorlopige Bestuur van de joodse gemeenschap, die 600.000 zielen telde, riep op 14 mei 1948 de joodse staat IsraŽl uit.

De laatste Britse troepen verlieten op 15 mei het land en op dezelfde dag vielen zeven Arabische staten IsraŽl aan. Het IsraŽlische leger, geformeerd uit de reeds bestaande verzetsorganisaties, waarvan de Hagana de belangrijkste was, wist vrijwel alle door Joden bewoonde gebieden en een groot deel van de gemengde steden te behouden of te veroveren. Met een onderbreking van een maand duurden de gevechten voort tot begin 1949, toen er onder bemiddeling van de VN wapenstilstandsverdragen werden gesloten op het eiland Rhodos, met Egypte, Libanon, JordaniŽ en SyriŽ.

IsraŽl had inmiddels een groter gebied veroverd dan het bij de oorspronkelijke verdeling was toegewezen. Driekwart miljoen Palestijnen waren uit het voormalige Palestina gevlucht of door IsraŽlische troepen de grens overgezet. Zij waren gedwongen zich te vestigen in vluchtelingenkampen in JordaniŽ, Libanon en de door Egypte ingelijfde Gazastrook. De jonge IsraŽlische staat werd geconfronteerd met een Arabische economische boycot en het sluiten van waterwegen voor IsraŽlische schepen.
In 1956 nationaliseert de Egyptische president Gamal Abdel Nasser het Brits-Franse Suezkanaal.
IsraŽl, als bondgenoot van Engeland en Frankrijk valt de SinaÔwoestijn binnen. De landen worden door internationale druk gedwongen zich terug te trekken.
Blauwhelmen van de Verenigde Naties gaan de SinaÔ bewaken.

De SinaÔ-campagne van 1956
Nadat de VN haar troepen had teruggetrokken valt IsraŽl uit veiligheidsoverwegingen haar Arabische buurlanden aan. Binnen zes dagen worden de Gazastrook, de Golan Hoogten en de Westelijke Jordaanoever veroverd.
In 1973 voeren Egypte en SyriŽ een verrassingsaanval uit op de Joodse feestdag Yom Kippoer. IsraŽl slaat na enorme moeilijkheden uiteindelijk de aanval af en herstelt zijn controle over de in 1967 veroverde gebieden.

De Zesdaagse oorlog van 1967
In 1982 sluit IsraŽl in Camp David vrede met Egypte, dat de staat IsraŽl erkent en trekt zich terug uit de SinaÔ. In hetzelfde jaar bezet IsraŽl Libanon, van waaruit terreuraanvallen door extremistische groeperingen op de IsraŽlische burgerbevolking worden uitgevoerd.
Gedurende deze bezetting voltrekt zich in twee Palestijnse vluchtelingenkampen een gruwelijke massamoord.
Op 16 september 1982 trok een groep van 50 leden van de Falange, een Libanese christelijke militie, de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila (bij Beiroet) binnen en richtte er gedurende 36 uur een slachting aan waarbij tussen 800 (officieel IsraŽlisch cijfer) en 3.500 (onderzoek van de IsraŽlische journalist Kapeliouk) mensen omkwamen. Een dag eerder had het IsraŽlische leger, tijdens haar invasie in Libanon, dit deel van Beiroet ingenomen; het sloot de vluchtelingenkampen af van de buitenwereld en keek toe naar wat er zich tussen 16 en 18 september afspeelde.
In 1985 trekt IsraŽl zich uit Libanon terug, maar houdt een veiligheidszone aan. Deze zone blijft tot mei 2000 in IsraŽlische handen waarna zij zich ook uit dit gebied terugtrekken.

Het Camp David akkoord
Uiteindelijk zijn anno 2002 de Golanhoogte, de Gazastrook en een deel van de Westelijke Jordaanoever nog door het IsraŽlische leger bezet. IsraŽl handhaaft zich hier door een actieve nederzettingenpolitiek en de vestiging van tienduizenden Joodse kolonisten. De Oslo-akkoorden van 1993 waarin werd vastgelegd dat er wederzijdse erkenning en beperkt zelfbestuur voor de Palestijnen moest zijn, lijken op dit moment ver weg.

Nog bezette gebieden
De ernstige situatie van dit moment en de openlijke confrontatie in IsraŽl en de bezette gebieden lijkt niet te stoppen. Toch weten de Palestijnen ťn de IsraŽli hoe een toekomstig vredesakkoord eruit zal zien. Twee enorme hinderpalen doemen op en staan een hervatting van de besprekingen in de weg. De eerste is de rechtse premier Ariel Sharon, die als een echte hardliner, voor de Palestijnen niet meer te pruimen valt. Hij wordt door vele Palestijnen verantwoordelijk gehouden voor de massamoorden in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila.

Obstakel voor verdere vredesbesprekingen
Het tweede obstakel is de voormalige terrorist en huidige Fatahleider Yasser Arafat, die zich als een tribale sjeik gedraagt en persoonlijk de hele 'Palestijnse Autoriteit' vormt.
De Joodse gemeenschap beschuldigt hem ervan zich naar buiten toe gematigd op te stellen, terwijl hij de regie voert over de terroristische aanslagen die IsraŽl teisteren. Indien de Joden en Palestijnen vrede willen zullen zij zich eerst moeten ontdoen van deze obstakels en een keuze moeten maken voor de gematigde opvolgers die reeds klaar staan en die de gevestigde orde zullen moeten vervangen.
Tot dit een feit is, ziet de toekomst van zowel de IsraŽliŽrs ťn de Palestijnen er somber uit.

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009