header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Jelena Bonner

 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 

(1923) Russisch activiste voor de mensenrechten. Na haar huwelijk met
Andrej Sacharov in 1971 uitte zij samen met haar man vele aanklachten tegen de onderdrukking en politieke vervolging in de Sovjetunie. Zij volgde haar man in 1980 in ballingschap naar Gorki. Omdat zij vrij was te reizen tussen Moskou en Gorki werd zij Sacharovs belangrijkste contact met de buitenwereld. Na de dood van Sacharov in 1989 zette zij diens werk voort.
 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

copyright WorldwideBase 2005-2009