header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Kindsoldaten

 

 
   

De situatie >>

Schrijnende getuigenissen >>

Situering >>

Gevolgen voor het kind >>

Oplossing >>

Bekijk als inleiding enkele  videofragmenten
van Amnesty International over dit onderwerp
http://www.amnesty.org/resources/videostory

Amnesty International

De situatie

Op dit ogenblik zijn er wereldwijd minstens 300.000 kinderen onder de 18 jaar actief verwikkeld in één of ander gewapend conflict. Honderdduizenden anderen werden geronseld door regeringstroepen of gewapende © UNICEFverzetsbewegingen en lopen het risico om elk moment ingezet te worden. Hoewel de meerderheid van de kindsoldaten tussen de 15 en 18 jaar oud is, begint men vaak al met de rekrutering van kinderen vanaf 10 jaar en soms zelfs nog jonger. In Angola, Sierra Leone en Oeganda werden zelfs kinderen van 7 jaar in het regeringsleger aangetroffen.
Ze beginnen vaak als dragers, boodschappers of spionnen, maar worden meestal al snel naar het strijdtoneel gestuurd. Het gebruik van kindsoldaten als kanonnenvlees of als eerste linie op terreinen vol landmijnen, zoals in de oorlog in Iran en Irak, zijn schokkende voorbeelden van de manieren waarop deze kinderen worden misbruikt.
Hoewel ze de minderheid vormen, worden ook meisjes niet ontzien. In veel gevallen worden zij ingeschakeld als kokkin en / of als concubine. Soms wordt één meisje gedwongen meerdere soldaten van de basis "van dienst te zijn". Maar buiten die taken worden ook zij vaak ingezet in de gewapende gevechten.
De Tamiltijgers in Sri Lanka zijn gekend om het groot aantal meisjes dat hun rangen versterkt. Zij ondernemen kamikaze missies. In het geval ze gevangen worden genomen, zijn ze verplicht een cyaankalicapsule te slikken.
Kortom: in regerings- en rebellengroepen in meer dan 30 landen in de wereld zijn om en nabij de 300.000 kinderen actief als soldaat. In meer dan 85 landen worden nog eens honderdduizenden kinderen gerekruteerd door zowel regeringstroepen als gewapende verzetsbewegingen.

Schrijnende getuigenissen

“Ik wilde niet gaan maar ze dwongen mij. Ze vermoordden veel vrouwen die weigerden met hen mee te gaan… Als je als jong meisje gevangen wordt genomen, ben je het eigendom van de soldaat die jou meenam.”
(Isatu, ontvoerd op 15-jarige leeftijd, Sierra Leone)

“Ik ken veel jongens van dertien jaar die in het leger zitten… Maar ik denk dat ze het geld nodig hadden om te overleven. Als gewone burgers hebben ze geen wapen en geen eten. Dat is de reden waarom sommigen naar het regeringsleger komen zoals ik.”
(Kindsoldaat, Cambodja)

“Toen ik bij het verzetsleger vocht, was ik voortdurend in de frontlinie. Ik moest landmijnen plaatsen in de gebieden waar de vijand passeerde. We moesten ook gebieden verkennen. Kinderen vallen immers minder op bij de vijand en bij de dorpelingen.”
(Ex-kindsoldaat, Myanmar)

“Als ik moest gaan vechten rookte ik heel veel. Daarom had ik geen schrik. Als je weigerde de drugs te nemen, werd dit ‘technische sabotage’ genoemd en werd je vermoord.”
(Sayo, 14 jaar, beschreef hoe zijn huid opengesneden werd en hoe er cocaïne in de wonden gewreven werd, Sierra Leone)

“Het was verschrikkelijk. Ze zetten alle 15- en 16-jarigen in de frontlinie terwijl het leger zich terugtrok. Ik was daar met 40 andere kinderen. Mijn vrienden lagen verspreid over het terrein als stenen. Ik vocht 24 uur aan een stuk.”
(ex-kindsoldaat, Ethiopië)

“Kinderen zijn goede vechters, omdat ze jong zijn en omdat ze stoer willen doen. Ze denken dat het allemaal een spel is, dus zijn ze nergens bang voor. Ze zijn erg goed in het verwerven van informatie. Je kunt ze over de vijandige linies sturen zonder dat iemand ze verdenkt, omdat ze zo jong zijn.”
(Legercommandant,  Democratische Republiek Congo)

 “Als ik iemand vermoordde, voelde het alsof ik het niet zelf deed. Ik moest het wel doen omdat de rebellen dreigden dat ze me zouden doden.” (Peter, 12 jaar, Sierra Leone)

“Een jongen probeerde te ontsnappen, maar hij werd gevangengenomen... Nadat zijn handen werden vastgebonden moesten wij, de andere nieuwe gevangenen, hem doden met een stok. Ik kende de jongen van vroeger. Hij kwam uit mijn dorp. Ik weigerde hem te doden maar ze zeiden dat ze mij zouden doodschieten als ik het niet deed. Ze richtten een geweer naar mijn hoofd zodat ik het wel moest doen. De jongen vroeg mij: ‘waarom doe je dat nu?’ Ik zei dat ik geen andere keuze had. Nadat we hem gedood hadden moesten we zijn bloed op onze armen uitsmeren... Daardoor zouden we geen schrik hebben om te sterven. Ik droom nog steeds van de jongen uit mijn dorp die ik gedood heb. In mijn droom spreekt hij me aan en zegt hij dat ik hem voor niets heb gedood. Dan begin ik te huilen...”
(Susan, 16 jaar, ontvoerd door de LRA, Oeganda)

“Als ik de wacht moest houden viel ik soms in slaap. De korporaal sloeg me dan. Hij sloeg me als een hond, alsof ik een beest was en geen mens. Veel jongens pleegden zelfmoord… “
(ex-kindsoldaat, Myanmar – voormalig Birma)

“In Soedan werden we verdeeld onder de mannen en ik werd aan een man gegeven die zojuist zijn vrouw had omgebracht. Ik kreeg geen geweer, maar hielp bij het ontvoeren van dorpelingen en het stelen van hun voedsel. Meisjes die weigerden LRA-vrouw te worden, werden als waarschuwing voor onze ogen vermoord.”
(Concy Abanyan ontvoerd door de LRA in Oeganda, overgebracht naar Soedan)

“In het kamp werden we getraind om met geweren om te gaan. De oren en vingers werden afgesneden van degenen die niet gehoorzaamden. Ik wilde niet moorden maar ze dreigden ermee mij te doden als ik het niet deed.”
(Odur Leko, 14, gerekruteerd op 8-jarige leeftijd, Oeganda)

Situering

Een overzicht op kaart waar gewapende conflicten plaatsvonden, waarbij kindsoldaten betrokken werden. Deze kaart houdt geen rekening met  de plaatsen waar kinderen momenteel geronseld en opgeleid worden door gewapende milities of regeringstroepen.

Gevolgen voor het kind

Kinderen lijden onder de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van gewapende conflicten.

Enkele sprekende feiten en cijfers:


2.000.000 kinderen omgekomen tussen 1990 en 2000
6.000.000 gehandicapte kinderen tussen 1990 en 2000
22 miljoen vluchtelingen waarvan ongeveer 50 % kinderen
300.000 kindsoldaten in een dertigtal landen
250 miljoen mijnen verspreid over 105 landen
Miljoenen getraumatiseerde kinderen
Vernietiging van infrastructuren en basisdiensten (scholen, gezondheidscentra)
Meer druk op de bestaande gezondheidsdiensten
Blokkeren van noodhulp
Obstakel voor vaccinatiecampagnes
Bedreiging voor voedselveiligheid (landbouwgronden zijn bemijnd)
Dramatische gevolgen van embargo’s voor kinderen

Oplossing ?

Ook hier is een oplossing niet voor morgen.  Het probleem van de kindsoldaten is nochtans in één woord van de kaart geveegd : 'vrede'.  Dit houdt in ontwapenen, geen oorlogen en gewapende conflicten, geen uitbuiting en respect voor de rechten van ieder mens, gelijke rechten voor iedereen, geen geweld, geen politieke en financiële belangen, geen wapenhandel, concrete aanpak van de armoede, enzovoort.  Met andere woorden, geen enkele reden meer voor het bestaan van soldaten, laat staan kindsoldaten. Deze blijkbaar utopische en naïeve stellingen zullen zonder meer het fenomeen van kindsoldaten, kinderhandel, vluchtelingen en armoede oplossen.  Zolang de ingesteldheid van de grote wereldmachten niet verandert en het financieel, economische belang primeert op 'menselijkheid', blijven we eeuwig draaien in de dezelfde, huidige cirkel.  Jammer.    ( Johan Devriese - redactie WorldWideBase )                                                                                                                       

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009