header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Marc Bossuyt

 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 
(1944) Belgisch Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen. Hij had een loopbaan als hoogleraar internationaal recht en was gelijktijdig actief in verschillende VN-organen, o.m. in studies over afschaffing van de doodstraf. Tevens voerde hij missies uit voor zowel de VN als niet-gouvernementele organisaties. Als Commissaris had hij een eigen beslissingsbevoegdheid betreffende asielverzoeken.

 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

copyright WorldwideBase 2005-2009