header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Mensenrechten
overzicht en links

 

 
   

Nationale OrganisatiesAmnesty International
Vlaanderen
 


'Vormen' vzw mensenrechteneducatie


ACAT-Vlaanderen
administratie@acat-vlaanderen.org

ACAT Belgique francophone
acatbelgiquefranco@hotmail.com


 
Mensenrechten Encyclopedie van Amnesty Nederland
Allochtonen

OCIV BelgiŽ
Integratiecentra en diensten in gans Vlaanderen
Stedelijke Integratiedienst van Gent
Stedelijke Integratiedienst van
Antwerpen

Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen
Inburgeringsbeleid
Vl.O.S. Overzicht sites van en voor Allochtonen
Vacaturebank voor Allochtone Werkzoekenden Kif-Kif
Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties
Gelijke kansen Hoger Onderwijs
Migrants Rights International
International Organization for Migration
Vreemdelingenland
Immigratiedienst Ndl.
UNHCR Verenigde Naties
Migrantenweek 2004 Ndl.

Gelijke kansen

Gelijke kansen in Vlaanderen
Vrouwen en Mannen
Rol en Samenleving vzw
Nederlandstalige Vrouwenraad vzw
Vrouwen Overleg Komitee
Vrede.be - Vrouwen
Amazone vzw
Centrum voor Gelijkheid
Wetenschap en Innovatie
Centrum voor Vrouwenstudies
Amnesty International Roeselare - Vrouwenrechten
Instraw-Gains for the Advancement of Women
Gender Equality
Europese Commissie
Armoede en onrecht
Kenniscentrum Statistiek : de concrete cijfers !
Steunpunt armoedebestrijding
Voedselbanken in BelgiŽ
Armoede in BelgiŽ portaalsite
Links ivm armoedebestrijding
ATD Vierde Wereld BelgiŽ
De Broeders van Liefde
De Pelikaan - Medische Hulp voor de allerarmsten
Pirlewiet vzw
Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen
Overzicht Onderzoekcentra voor Armoede in Vlaanderen
Oxfam Wereldwinkels
Verzet tegen extreme armoede
Kleis.be Europa
Ouderen - bejaarden
Seniorennet.be
Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen en Verenigingen
Seniorplanet.be
Personen met een handicap
Vlaamse Federatie van Gehandicapten
vzw Toegankelijkheidbureau
vzw GRIP
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Blindenzorg Licht en Liefde
ONA asbl
Westkans vzw
Ouders voor Inclusie
Help Organisations.be
Holebi
Holebi Federatie
Wel Jong, Niet Hetero
Driekant
De Holebifoon
Vieux rose
Merhaba vzw
Expreszo - jongerensite
Help Organisations.be
Het gezin
De Gezinsbond vzw
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Opvoedingstelefoon
Ligue des Familles asbl
Discriminatie en racisme
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Rascismebestrijding
Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassen-discriminatie Nederland
Kerkwerk Multicultureel Samenleven
Help Organisations.be
Nationaal Platform voor Overleg en Samenwerking tegen Racisme en Discriminatie
Crosspoint Anti Racism
I CARE - Europees Anti Racisme Internet Center
ENAR - Europees netwerk tegen Racisme
School Zonder Racisme.be
Aanklacht misbruiken, doodstraf, folteringen ...
Help Organisations.be
Acat Vlaanderen
Derechos Human Rights
Amnesty International Roeselare - de doodstraf
Amnesty International - Stop Torture
Amnesty International - The Death Penalty
Vluchtelingen
Haven - BelgiŽ
Vl.O.S. Vluchtelingen Onthaalgroep St. Niklaas
Vluchtelingenorganisaties
Nederland

Vluchtelingenwerk Ndl.
Stichting Vluchteling
UAF Stichting voor Vluchteling Studenten
Kindsoldaten
Stop the Use of Child Soldiers
Belgische Coalitie tegen het gebruik van Kindsoldaten
Vormen vzw - Kindsoldaten en mensenrechten
Acat Vlaanderen - Kindsoldaten wereldwijd
Diverse links omtrent Kindsoldaten
Kansarmen en daklozen
Poverello BelgiŽ
Het werk der Daklozen vzw Antwerpen
Diverse links opvang thuislozen
Ruim nationaal ( per regio )  en internationaal overzicht van websites omtrent de opvang van daklozen
Thuislozenzorg regio Brussel
Daklozen Arnhem - Nederland
Dakloos Nederland
SOGEHA vzw - vakantiekampen voor kansarme kinderen

Universele verklaring voor de rechten van de mens

Nederlandstalige versie
In meerdere talen
Kind en jongeren
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Overzicht organisaties over gans BelgiŽ
Child Focus BelgiŽ
Overzicht aanspreekpunten
Kinderrechten en Kindermishandeling
Kinderrechten commissariaat
Provinciale Jeugddienst Limburg
Provinciale Jeugddienst Oost Vlaanderen
Provinciale Jeugddienst Hoofdsted.Gewest Brussel
Provinciale Jeugddienst Antwerpen
Provinciale Jeugddienst West Vlaanderen
Provinciale Jeugddienst Vlaams Brabant
Onderzoekscentrum Kind en Samenleving
Vrede.be - Jongeren
Werkgroep van de Senaat
omtrent Kinderrechten
Centrum voor de Rechten van het Kind
Jeugdbeleid in Vlaanderen
Kind en Gezin

Kinder en Jongeren telefoon
klik voor het antwoordapparaat

Klachten en vragen Bijzondere Jeugdzorg
email :
jolijn@vlaanderen.be
KinderRechtenCoalitie
Vlaanderen
Steunpunt Jeugd
11.11.11. Jeugdwerking
Clicksafe.be
Vlaamse Jeugdraad
Kinderrechten commissaris voor de Franse Gemeenschap
Overzicht Waalse Diensten en Organisaties
Andere Nederlandstalige websites hieromtrent
Innocenti Research Center
Childinfo
Children's Rights Information Network
JINT vzw Internationale Jongerenwerking
Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen
logoFedEurop
Help Organisations.be
Projecten - activiteiten
Werelddag van verzet tegen extreme armoede (17 okt. )
Pax Christi Vlaanderen - de verschillende campagnes
Internationale Dag van de Vermiste Kinderen
Jeugd Rode Kruis Vlaanderen
Wereldkamp Broederlijk Delen voor jongeren
Artsen Zonder Grenzen - Campagnes
Kalender 11.11.11
Campagnes 11.11.11
Projecten Amnesty International
Vredeseilanden Campagne
Projecten Voor Moeder Aarde
Mondiaal Magazine M.O. - acties en campages
United Nations Development Programme
Oxfam Wereldwinkels - lopende campagnes
Europees actieprogramma voor de strijd tegen sociale uitsluiting en armoede
The Hunger Project
Vredesbewegingen
Pax Christi Vlaanderen
Forum voor Vredesactie

Vrede.be

Jeugd en Vrede BelgiŽ
Stichting Vredeseducatie Ndl
Moeders voor Vrede
Internationale Vredesbrigades
Women in Black
IANSA Organisation
Anti Oorlogsplatform Irak
United Civilians for Peace

 

Algemene info
Portaalsites
SoCiuS Sociaal Cultureel Werk in Vlaanderen
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Het Welzijnsnet
Help Organisations.be
Indymedia Belgium
Veiligheid, Defensie en Bewapening
OneWorld Nederland
Stichtingen
Koning Boudewijnstichting
Probleem bemiddeling
Focus Mediation

Onze eigen pagina's omtrent Mensenrechten

Broederlijk Delen 2004
Daklozen
Geschiedenis
Honger en armoede
Kindsoldaten
Mensen met een handicap
Oorlog en Geweld
Overzicht en links
Slavernij
Verdragen
Vluchtelingen
Voortrekkers
Actualiteit
Liga voor de mensenrechten

UNICEF Nieuws
UNESCO Nieuws
Actualiteit Jeugdbeleid
Actualiteit GRIP  vzw
Seniornet actueel en info
Belgische Federatie van  Voedselbanken actualiteit
Gelijke kansen in Vlaanderen actualiteit
Armoede in BelgiŽ actualiteit
Vredeseilanden actueel
Mondiaal Magazine M.O. actueel
Caritas nieuws
Rode Kruis Vlaanderen persberichten
Rode Kruis Internationaal
nieuws
OneWorld Nederland wereldnieuws
Indymedia nieuws
Oxfam Wereldwinkels actualiteit
Artsen Zonder Grenzen actualiteit
Max Havelaar nieuws
Wetgeving
Discriminatie bestrijding
Bestrijding mensenhandel
Advocaten Zonder Grenzen
Hof van Cassatie
Raad van State
Europees parlement
Arbitragehof
Europees hof voor de rechten van de mens
Europese commissie
Antiracismewet
Ministerie van Justitie
Juridische Dienst OCIV
Anti discriminatie wetgeving - Federatie voor Gehandicapten
Help Organisations.be
Banners en buttons
Kies een banner of button en plaats die op uw site.
Een overzicht van onze 'Mensenrechten' banners en buttons vindt u
hier
Scholing en vorming
Vlaams Minderheden Centrum vzw
Vormen vzw
Rode Kruis Vlaanderen eerste hulp cursussen
VIBOSO Maatschappelijk Opbouwwerk
Onderwijs Vlaanderen
Provinciale trefdagen
Jeugdwerkbeleidsplan
Studio Globo
Help Organisations.be
Vrijwilligers gezocht
Child Focus BelgiŽ
Rode Kruis Vlaanderen
11.11.11 Organisatie
Vrijwilligersjobs.be
Seniornet Vlaanderen
FMDO zoekt
Vrijwilligerswerk.be
Voor Moeder Aarde zoekt
Broederlijk Delen
Oxfam Wereldwinkels
U Move 4 Peace zoekt
Amnesty International Roeselare zoekt
Oxfam Solidariteit BelgiŽ
Max Havelaar
Juridische problemen rond vrijwilligerswerk
Buitenland
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Human Rights Watch
Human Rights Issues
International Federation for Human Rights
Rode Kruis Internationaal
Amnesty Nederland
Multicultureel Plein Ndl.
Home
The Martin Luther King Jr Papers Project
E.H.F. European Humanist Federation
AppŤlgroep Westerbork Ndl
ATD Fourth World Internat.
 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009