header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Michail Gorbatsjov

 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 (1931) Voormalig staatsman van de Sovjetunie. In 1985 gekozen als secretaris-generaal van de communistische partij, begon hij datzelfde jaar een bescheiden programma van hervormingen onder de naam perestrojka en pleitte hij voor openheid (glasnost). In 1988 werd hij tevens president. Onder zijn regeringsschap vonden de eerste vrije verkiezingen voor een congres van volksafgevaardigden plaats. Hij verzette zich niet tegen de ontmanteling van het communisme in Oost-Europa. Hij stemde in met een meerpartijenstelsel en met de volledige onafhankelijkheid van de Baltische republieken. In 1990 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Na een staatsgreep in augustus 1991, die 56 uur duurde, keerde hij terug als president maar had hij veel van zijn macht verloren aan de Russische president Jeltsin. In december 1991 trad hij af als president, nadat de Sovjetunie uiteen was gevallen in een Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Hij stichtte daarna een centrum voor politiek onderzoek.
 


 

 

 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

copyright WorldwideBase 2005-2009