header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Ouderenmishandeling

 

 
   

We kunnen het ons moeilijk voorstellen, maar concrete cijfers spreken een duidelijke taal.  Het Vlaams Meldpunt voor Ouderenmishandeling krijgt alsmaar meer oproepen binnen. In heel 2003 liepen er 272 meldingen binnen van ouderen die worden mishandeld, maar in de eerste zes maanden van 2004 zijn al 150 oproepen geteld. Dat stijgende aantal wijt het Meldpunt, voor een stuk aan de toenemende bekendheid van het centrum. "Als meer mensen je kennen, is het ook logisch dat meer mensen bij je aankloppen wanneer er zich een probleem voordoet." Mis(be)handeling is volgens het jaarverslag niet enkel fysiek (25 gevallen) of psychisch (37). Bij 103 meldingen gaat het om financiële en materiële mishandeling. In 31 gevallen laat de verzorging te wensen over. Schending van rechten komt in 14 gevallen voor. Verwaarlozing is goed voor 5 gevallen, seksueel misbruik voor één. De categorie "multiple problem" (zeer complexe situaties) neemt 56 gevallen voor haar rekening.
Toch vermoedt men dat er nog meer aan de hand is en dat oudere mensen alsmaar vaker het slachtoffer worden van geweld. Waarom het aantal gevallen van geweld op bejaarden nu toeneemt, is moeilijk te zeggen. Wel geeft een studie, die weliswaar van 1998 dateert, aan dat in België één thuiswonende bejaarde op vijf met fysiek, seksueel op psychologisch geweld wordt geconfronteerd. Dit zijn de cijfers voor België, maar in andere landen is de situatie niet veel beter. Wereldwijd : volgens het rapport van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie ) wordt 4 tot 6% van de thuisverblijvende ouderen geconfronteerd met situaties van ouderenmis(be)handeling.


Wanneer spreken we over ouderenmishandeling

Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.’ Het gaat dus effectief over een vertrouwensrelatie die wordt misbruikt tussen de bejaarde en de dader. Bijvoorbeeld het stelen van de handtas van een bejaarde door een onbekende valt niet onder ouderenmishandeling, maar is een strafbaar feit en daarvoor kan je klacht neerleggen bij de politie. De meeste ouderen die het slachtoffer worden van ouderenmis(be)handeling zijn gedeeltelijk of volledig op één of meerdere vlakken afhankelijk van de pleger.

Verschillen vormen van mishandeling

 • Fysieke (lichamelijke) mis(be)handeling
  (knijpen, duwen, trekken, vastgrijpen, slaan, schoppen, schudden, verbranden, aan het haar sleuren, laten vallen, vastbinden, onrechtmatig toedienen van medicijnen…)
 • Seksueel misbruik
  (ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting, zich moeten uitkleden…)
 • Psychische mis(be)handeling
  (Schelden, pesten, intimideren, chanteren, dreigen, vernederen, infantiliseren, negeren, familiale en/of sociale contacten van de oudere niet toelaten…)
 • Financieel en materieel misbruik
  (Stelen van geld of eigendom, misbruik maken van goedgelovigheid, giften eisen, onder valse voorwendselen toe-eigenen van bezittingen, misbruik van volmachten, erfenisbejaging…)
 • Verwaarlozing
  (Onvoldoende of niet-aangepaste voeding geven, niet voldoende medische zorg bieden…)
 • Schending van rechten
  (Beperken van de vrijheid van privacy, ongevraagd post lezen of achterhouden, iemand nooit alleen laten, geen bezoek toelaten…)
  In de registratie van ouderenmis(be)handeling nemen we twee vormen van ouderenmis(be)handeling bijkomend op, die onder bovenstaande vormen kunnen worden geklasseerd maar die een aanzienlijke meerwaarde betekenen in functie van registratie van de problematiek.
 • Verzorging laat te wensen over
  (de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over, er is geen sprake van verwaarlozing of andere vormen van mishandeling)
 • Multiple problem-situaties
  (situaties waar verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling samen voorkomen)

Waar kan je hiervoor terecht

Sociaal huis pandora
Grotenbergestraat 24-26, 9620 Zottegem
Ondersteuning en advies bij melding van ouderenmis(be)handeling in Vlaanderen en Brussel
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u30 tot 12u
na telefonische afspraak : 078/15 15 70
website : http://www.meldpuntouderenmishandeling.be/

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009