header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Pierre Sané

 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 (1948) Senegalese activist voor mensenrechten, hoofd van de mensenrechtenafdeling van UNESCO. Van 1993-2001 was hij secretaris-generaal van Amnesty International. In die functie ijverde hij voor een uitbreiding van Amnesty's werkterrein, zodat niet alleen tegen nauw omschreven schendingen van klassieke mensenrechten actie werd gevoerd maar ook tegen vormen van discriminatie die sociaal-economische rechten (zoals vrije toegang tot onderwijs en de beschikbaarheid van voedsel) in gevaar brachten. Hij had een belangrijk aandeel in de versterking van Amnesty-afdelingen en mensenrechtennetwerken in landen van de Derde Wereld, vooral in Afrika.
 
 

 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009