header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Salman Rushdie

 

 

Overzicht voortrekkers mensenrechten >>

 (1947) Indiaas-Engelse schrijver. Hij werd geboren in Bombay en vestigde zich vanaf 1961 in Engeland. Zijn roman De duivelsverzen, verschenen in 1988, werd aan het eind van dat jaar verboden in India omdat boek het godslasterlijk zou zijn jegens de islam. Op 14 februari 1989 volgde een 'fatwa' (vonnis) van de Iraanse ayatollah Khomeini, waarin deze Rushdie ter dood veroordeelde en elke moslim toestemming gaf het vonnis te voltrekken. Na Khomeini's dood werd de fatwa door andere Iraanse leiders herhaald. Het vonnis leidde tot verbreking van de diplomatieke betrekkingen tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk. Rushdie, die onderdook, bekeerde zich tot de islam, maar dit leidde niet tot intrekking van het vonnis. Vanaf eind jaren negentig vertoonde Rushdie zich, voorzichtig, weer in het openbaar.
 
 

 

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

copyright WorldwideBase 2005-2009