header Mensenrechten


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Verdragen
 

 
   Verdragen rond Mensenrechten

Verenigde Naties 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 1948

Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, 1948

Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, 1951

Protocol betreffende de Status van Vluchtelingen, 1967

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 1966

Facultatief Protocol behorende bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 1966

Tweede Facultatieve Protocol behorende bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 1989

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, 1966

Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie, 1965

Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen, 1979

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen, 1999

Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing, 1984

Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 1989

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten, 2000

Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, 2000

Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van de Rechten van Alle Migrerende Werknemers en Leden van Hun Families, 1990

 
Raad van Europa 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1950 

Eerste Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1952 

Tweede Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1963 

Vierde Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1963  

Zesde Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1983 

Zevende Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 1984 

Twaalfde Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 2000 

Dertiende Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 2002

Europees Sociaal Handvest, 1961 

Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, 1988 

Protocol tot Wijziging van het Europees Sociaal Handvest, 1991  

Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest "providing for a System of Collective Complaints", 1995  

Europees Sociaal Handvest (Herzien), 1996 

Europees Verdrag ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing, 1987 

Protocol Nr. 1 bij het Europees Verdrag ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing, 1993 

Protocol Nr. 2 bij het Europees Verdrag ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing, 1993 

Kaderverdrag voor de Bescherming van Nationale Minderheden, 1995 
 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

copyright WorldwideBase 2005-2009