header Paleontologie

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Vogels uit de
oudheid

 

 
   


De eerste wezens die in het luchtruim voorkwamen waren de insecten. Fossielen van hun vleugels zijn gevonden in rotsen uit de carboon-periode, 280 miljoen jaar geleden. Honderd miljoen jaar later begonnen de grotere, zwaardere, gewervelde schepsels (vertebraten) te vliegen. Eerst kwamen de Pterosaurussen - in feite reptielen, verwant aan de dinosaurussen. Hun vroegste overblijfselen zijn bekend uit de rotsen van de vroege jura-periode (180 miljoen jaar oud). Ze dreven zich door de lucht of gleden misschien, door middel van een droog stuk huid tussen een zeer lange vinger en de zijkanten van de armen, het lichaam en de benen. Toen verschenen te vogels.
De vogels waren verwant aan de Pterosaurus, want ze stamden af van dezelfde groep reptielachtige  voorouders. Ze hadden echter veren ontwikkeld - structuren die onbekend zijn bij de reptielen en in feite bij alle andere soorten van dieren. De veren beschermden de vogels tegen het klimaat en stelden hen in staat om warmbloedig te worden. Speciale veren die pasten bij de voorpoten en aan de staart, stelden hen in staat te vliegen.
De eerste fossiele vogel die bekend is, de Archeopteryx (zie foto) werd ontdekt in rotsen uit de late jura-periode van 140 miljoen jaar oud. Het is vrijwel zeker, dat er al vogels vlogen in een vroegere periode, want de Archeopteryx is een reeds ontwikkelde soort. Het ontbreken van primitievere vogels is waarschijnlijk te wijten aan slechte conserveringsmogelijkheden.
Ten tijde van de krijt-periode vlogen vogels en Pterodactylen (afstammelingen van de Pterosaurussen) zij aan zij. In tegenstelling tot de armzalige huidflappen voor de voortbeweging waren de vleugels van de vogels stevige constructies, die niet gemakkelijk beschadigden. De Pterodactylen stierven uit samen met vele andere reptielen, tegen het eind van de krijt-periode (70 miljoen jaar terug). Het is zeer waarschijnlijk dat de toenemende wedijver van de vogels tot hun ondergang heeft bijgedragen.

De eerste fossiele vogel
In 1861 ontdekten arbeiders in een kalksteengroeve in de buurt van Beieren de fossiele afdruk van de veer van een vogel. Korte tijd nadien werd in een nabijgelegen groeve een bijna compleet fossiel geraamte van een vogel gevonden, met aan de voorpoten en aan de staart veren bevestigd. Dit was een heel belangrijke ontdekking, want deze vogel uit de oudheid vormde een schakel in de ketting tussen de vogels van tegenwoordig en hun reptielachtige voorouders. De vogel werd Archeopteryx genoemd (Grieks : archeos = oudheid en pteryx = vleugel).
Deze vogel leek niet echt op een vogel zoals wij die kennen. Zo waren bijvoorbeeld de verlengde onder- en bovenkaak voorzien van korte, cilindervormige tanden. Bij de huidige vogels ontbreken de tanden en heeft zich een hoornige snavel ontwikkeld. De achterpoten waren even lang als de voorpoten en het dier had een lange, reptielachtige staart. Elk bot van het geraamte was massief, in tegenstelling tot de huidige vogels, die enkele holle beenderen hebben (gevuld met lucht). Maar de veren, die tot in de kleinste onderdelen geconserveerd waren, konden in feite die zijn van een hedendaagse vogel. Deze Archeopteryx was waarschijnlijk een zeer zwakke vlieger.Het grote, platte deel aan het borstbeen van de meeste tegenwoordige vogels, was zeer klein en kon maar weinig aanhechtingsmogelijkheden bieden aan zeer grote spieren om de vleugels krachtiger te maken. Waarschijnlijk voelde hij zich het best thuis in glijvlucht zwevend van tak naar tak, in de wouden van de late jura-periode.

Fossiele vogels uit de krijt-periode
Pas diep in de late krijt-periode, na een onderbreking van 55 miljoen jaar, is er weer een blik in het vogelleven van toen mogelijk. Deze schaarste aan fossielen is niet zo verrassend. Indien de vroege vogels voornamelijk in bomen leefden, dan vielen hun dode lichamen op de grond en werden vernietigd door andere dieren of door de natuurlijke weersomstandigheden. Slechts zelden kwam een vogel in zee terecht, verdronk en werd geconserveerd in bezinksel.
Gedurende deze lange tussentijd moet er echter een snelle ontwikkeling hebben plaatsgevonden, want de vogels uit de late krijt-periode lijken in verschijningsvorm veel meer op de huidige vogels en er waren veel verschillende soorten. De best geconserveerde exemplaren zijn van zeevogels en komen uit de kalkrotsen uit de krijt-periode in Kansas (Amerika). De Ichthyornis was een kleine vogel van ongeveer 20 cm lang, gelijkend op de hedendaagse stern. Waarschijnlijk waren zijn verlengde kaken voorzien van tanden. Zijn borstbeen wijst erop dat hij een goede vlieger was. Een andere vogel, de Hesperornis, die zijn jachtgebied in dezelfde zeeŽn had, was bijna twee meter lang en deze was zo aangepast bij het leven op het water, dat hij zijn vermogen om te vliegen had verloren. Zijn borstbeen heeft geen aanhechtingsplaats voor vliegspieren en de kaken waren uitzonderlijk lang en uitgerust met talrijke kleine tanden. De poten hadden zwemvliezen, uitstekend geschikt voor het zwemmen en duiken, maar waarschijnlijk ongeschikt om over het land te lopen.
Uit Cambridge in Engeland komt een vrijwel volledig geraamte van de Enaliornis, een zeevogel met de grootte van een duif. De mogelijke voorouders van de flamingo's zijn gevonden in Zweden, en in Frankrijk is een bot van een poot gevonden, dat van een eend uit die tijd zou kunnen zijn.
In latere rotsen uit het tertiaire tijdperk kwamen vogels voor die heel veel op de hedendaagse vogels lijken. Men heeft ongeveer 500 fossiele vormen in die zin gevonden.

 
   

Paleontologieuw eigen startpagina
Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009