header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Balk

 
   
 

Balk of bint, een overspannend constructie-element van hout, staal of al dan niet voor- of nagespannen gewapend beton. De belasting waaraan de balk wordt onderworpen, moet door deze worden overgebracht op de onderliggende constructies bij de steunpunten. De balk dient zodanige afmetingen te hebben dat het opnemen en overbrengen van de belastingen geschiedt zonder ontoelaatbare vervormingen, waartoe diverse berekeningen zijn ontwikkeld.

1. Doorsnede
e meest voorkomende doorsnede van balken is bij hout de rechthoekige; bij de huidige ontwikkeling van de lijmtechniek wordt ook wel de *u0-doorsnede toegepast, samengesteld uit samengelijmde kleinere latten (lamellen). Ook de rechthoekige doorsnede wordt wel uit lamellen samengesteld met zodanige keuze van vezelrichting dat de verschillende werkingen van de lamellen elkaar opheffen. Stalen balken komen meestal voor in verschillende *u0-doorsneden; voorts in [-, T- en L-doorsneden (zie profielstaal). Gewapend betonnen balken, gestort in het werk, hebben veelal een rechthoekige doorsnede, maar daarnaast komen ook de T- en de *b8-balk voor. In de fabriek vervaardigde gewapend betonnen balken komen zowel in rechthoekige, T-, *b8-, *u0-, als in kokervormige doorsnede voor. Zij kunnen in de fabriek zijn voorgespannen of na montage in het werk worden nagespannen (zie tevens beton).
De keuze van materiaal en doorsnede wordt bepaald door eisen van belasting, overspanning, brandveiligheid, atmosferische invloeden, verbindingen met aansluitende materialen, enz.

2. Gebruik
Een aantal balken vormt meestal een balklaag in het horizontale vlak, waaraan vloer- en/of plafondconstructies worden aangebracht. Zij dienen tevens om het onderling verband in een bouwwerk te verstevigen, waartoe zij door middel van ankers met elkaar of met muren worden gekoppeld. Balklagen kunnen worden onderscheiden in enkelvoudige, waarbij alle balken met gelijke afmetingen in één lengte een ruimte overspannen, en de samengestelde, waarbij zwaardere hoofdbalken (moerbalken of moerbinten) de lichtere nevenbalken (kinderbalken) dragen. Strijkbalken bevinden zich naast een muur en worden daarin verankerd. Ravelingen met raveelbalken en staartbalken dienen om een opening in een balklaag te maken, teneinde daarin bijv. een trap te kunnen bevestigen of een doorgang voor een schoorsteen te maken. Openingen in muren boven kozijnen overspant men met balken die lateien worden genoemd. Balklagen kunnen worden samengesteld uit balken van verschillende materialen. Men kan bijv. een hoofdbalkenstelsel hebben van geprefabriceerde gewapend-betonbalken, waarover stalen balken, die op hun beurt weer dienen als hoofdbalken voor houten balken.
 

 
   

Nieuwe pagina 1

© copyright WorldwideBase 2005-2009