header kinderbase


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Bedwateren

 

terug naar de startpagina >>

 
wat is
bedwateren
>>


wat kan je daar als ouder aan doen >>


wat zijn de hulpmiddelen
>>


belangrijk >>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wat is bedwateren

Eén van de belangrijkste aandachtspunten van ouders is het 'bedplassen' of 'bedwateren' van het kind. Het is op z'n minst gezegd niet aangenaam, noch voor het kind zelf, noch voor de ouder, maar het is nu eenmaal een feit dat heel wat kinderen na hun vijf of zes jaar nog steeds regelmatig of sporadisch bedwateren.
Een woordje uitleg : het ophouden van 'de plas' heeft te maken met het beheersen van je bekkenbodemspieren. Kinderen die in bed plassen, worden zich 's nachts niet bewust van de aandrang om te plassen. Ze hebben dit nog niet uit zichzelf geleerd. Bedplassen komt niet doordat het kind te veel drinkt of te diep slaapt en het gebeurt ook niet met opzet. Het is een natuurlijk proces dat zich bij een kind voltrekt, en het is moeilijk om er ergens een vaste lijn in te krijgen.  En toch gaan we proberen, m.a.w. wat is nu een doorsnee situatie.

  • Meestal tussen de 2 en de 5 jaar wordt de peuter 's nachts droog.
  • In feite wanneer hij al verschillende maanden overdag droog is en het blaasvolume groot genoeg is om de urine van 's nachts te bevatten.
  • Is je kind gedurende enkele maanden elke nacht droog, dan staat het spontaan op als het te veel urine aanmaakt. Je kan de nachtluier weglaten wanneer je kind minstens 3 nachten op 7 een droge luier heeft.
  • Tot 7 jaar is bedplassen echter niet abnormaal.
  • Verwijt je kind nooit dat het in bed heeft geplast.
    Normaal komt dit vanzelf in orde.
  • Twijfel je toch, raadpleeg dan je arts.

Wat kan je daar als ouder aan doen

Leg op een rustig moment nog eens uit dat het de bedoeling is dat het bed droog blijft. Als het kind in bed heeft geplast, zegt u dat dat jammer is. Straffen heeft geen zin, maar zeg ook niet dat het 'niet erg' is. Geef een positieve opmerking als het kind als het 's nachts droog is gebleven.
Geef uw kind aandacht, los van het bedplassen. Lees bijvoorbeeld iedere avond een verhaaltje voor. Laat uw kind zonder luier slapen, zodat het zich beter bewust wordt van het plassen. Leg wel een plastic zeil onder het laken, om de matras te beschermen.
Laat uw kind zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van het bedplassen. Laat het bijvoorbeeld zelf het bed verschonen (of daarbij meehelpen) zodra het daartoe in staat is. Uw kind mag gerust drinken als het dat wil. Drinken heeft geen invloed op het bedplassen.
Spreek met uw kind af dat het direct naar het toilet gaat als het z'n grote behoefte moet doen. Als uw kind de poep lang ophoudt, bestaat er meer kans op bedplassen.

Wat zijn de hulpmiddelen

Opnemen
Het kind wordt elke nacht gewekt om het te laten plassen (bijvoorbeeld voordat de ouders gaan slapen).

Kalendermethode
Bij elke droge nacht mag het kind op de kalender een zonnetje tekenen of een sticker plakken.

Motivatiemethode
Na elke droge nacht krijgt het kind een kleine beloning. Wanneer dat een tijdje goed gaat, krijgt het de beloning vervolgens pas na twee (of meer) droge nachten.

Plaswekkermethode
Het kind krijgt een broekje dat in verbinding staat met een wekker. Zodra het broekje nat wordt, gaat de wekker af. Het kind wordt wakker en kan naar het toilet gaan om verder te plassen.

Wektraining
Hierbij wordt het opnemen gecombineerd met de motivatie- en de plaswekkermethode.

Blaastraining
Kinderen die overdag meer dan acht keer plassen, kunnen leren het plassen uit te stellen. Bij aandrang moeten ze proberen de plas eerst enige tijd op te houden.

Medicijnen
Medicijnen kunnen het probleem van het bedplassen niet oplossen. Er zijn middelen die de kans op bedplassen verminderen, maar geheel droog wordt het kind niet. Na het stoppen van de medicijnen begint het bedplassen vaak weer opnieuw.

Belangrijk

Het is volkomen begrijpelijk dat ouders zich zorgen maken omtrent het bedwateren van hun kind, maar je moet één ding voor ogen houden : het is en blijft een natuurlijk proces, wat in de loop van tijd zichzelf oplost (in praktisch alle gevallen). Dus mensen, niet dramatiseren en niet persé willen forceren, want op die manier breng je het kind in een constante stress-toestand en word je er zelf door geobsedeerd.
 

 
   

Kinderen

© copyright WorldwideBase 2005-2009