header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Beerput

 
   
 

Beerput, een put van metselwerk of beton waarnaar fecaliŽn en urine met het spoelwater van waterclosets worden afgevoerd. Door de toepassing van andere rioolwatervoorzieningen is de beerput slechts in bepaalde gevallen nog in gebruik. De put bevindt zich geheel in de grond en moet regelmatig worden geledigd. Wanneer veel water moet worden gebruikt, kan achter de beerput een zinkput geplaatst worden, waarin de vloeibare stoffen uit de beerput via een overloopleiding terechtkomen. Uit de zinkput kunnen deze dan in de grond wegzakken. Milieutechnisch is een en ander achterhaald. Zie ook septic tank : septic tank (Eng., = lett.: rottingstank), een door schotten in enkele compartimenten verdeelde tank voor de behandeling van afvalwater van bebouwing die niet op een rioolstelsel kan worden aangesloten.

Functie
De belangrijkste functie van een septic tank is de verwijdering van een groot deel van de bezinkbare stoffen (60Ė70%) die zich in afvalwater bevinden. Het afvalwater verblijft ťťn tot drie dagen in de tank. Het effluent kan worden geloosd op oppervlaktewater of via een drainagesysteem in de grond worden gebracht. De verwijdering van een belangrijk deel van de bezinkbare stoffen vermindert de kans op verstoppingen van het drainagesysteem en de bodem. Een belangrijk deel van de organische stoffen wordt in een septic tank ten gevolge van een anaŽrobe gisting (rotting) geliquideerd. Daardoor ontstaat een aanzienlijke vermindering van het slib in de tank, dat gemakkelijk te drogen is.

Nadelen
Nadelen van de septic tank zijn dat de verontreinigingskracht van het anaŽrobe effluent ervan sterker is dan die van afvalwater in verse toestand, dat geen grote hoeveelheden water, en geen detergentia , antiseptica en andere chemische stoffen op de tank mogen worden geloosd, aangezien deze de bacteriŽle werking kunnen verstoren, waardoor verstopping kan ontstaan.
 

 
   

Nieuwe pagina 1

© copyright WorldwideBase 2005-2009