header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Bouwkunde

 
   
 


Bouwkunde
, of de wetenschap en techniek van het ontwerpen en construeren van gebouwen (naast het esthetische aspect van het bouwen, dat als bouwkunst wordt aangeduid). De term wordt ook gebezigd voor het construeren van andere objecten dan gebouwen, doch uitsluitend in samengestelde woorden, zoals weg-, werktuig-, scheeps- en vliegtuigbouwkunde. Indien deze objecten wegen of waterwegen omvatten met de daarbij behorende kunstwerken, noemt men de desbetreffende tak van de techniek weg- en waterbouwkunde: bijv. grondwerk en het maken van bouwputten en funderingen komen hierbij aan de orde. Men spreekt soms van ‘algemene bouwkunde’, omvattend de grondslagen die de bouwkunde en de weg- en waterbouwkunde gemeenschappelijk hebben. De term burgerlijke bouwkunde is vrijwel in onbruik geraakt (die van civiel-ingenieur echter niet); hij stamt uit een tijd toen de traditie in het bouwen nog een grote rol speelde en deze bij de bouw van ‘burgerlijke’ gebouwen aanzienlijk verschilde van die bij militaire.

De verschuiving van traditionele naar wetenschappelijke beoefening van de bouwkunde is mede gebaseerd op de vooruitgang in de toegepaste mechanica, die grondige berekeningen van bouwconstructies mogelijk maakt, en het wetenschappelijk onderzoek van bouwmaterialen. Ook factoren van buitenaf hebben een grote invloed uitgeoefend op de bouwkunde; deze zijn enerzijds van economische, sociale en juridische aard, anderzijds van milieutechnische en psychologische aard. Aan bezonning, verlichting, ventilatie, vochtwering, geluidsisolatie en verschillende andere aspecten wordt in de huidige bouwkunde zoveel aandacht gewijd dat zich de bouwfysica kon ontwikkelen als zelfstandige discipline.

Het bouwen komt in feite neer op het op de juiste wijze combineren van bouwelementen met behulp van verbindingsmiddelen.

Gedwongen door vooral economische omstandigheden verlegt de bouwkunde een steeds stijgend deel van haar activiteit naar de fabriek: hout wordt voorbewerkt tot op het werk bruikbare constructiedelen, men past zo omvangrijk mogelijke bouwelementen toe voor het samenstellen van muren en vloeren op het werk (zie systeembouw). Men voert betonspecie via gespecialiseerd vervoer van een fabriek aan. Daarnaast wordt de arbeid op het werk zelf steeds meer geďndustrialiseerd door het gebruik van bouwliften en -kranen, apparatuur voor het vervaardigen van betonwapening e.d. Hierdoor en door de behoefte aan arbeids- en tijdstudies heeft de organisatietechniek een belangrijk aandeel gekregen in de huidige bouwkunde.

 
 
   

Nieuwe pagina 1

© copyright WorldwideBase 2005-2009