header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Bouwput

 
   
 


 

Bouwput of funderingsput, een tijdelijke put van zodanige diepte en uitgestrektheid, dat het in de grond komende gedeelte van een gebouw daarin kan worden uitgezet en opgetrokken.

Wanneer de uitgraving tot het grondwater is gevorderd, wordt dit verwijderd door een oppervlakte- of bronbemaling. Voor bronbemaling worden buiten de bouwput diepe gaten van ruime diameter geboord waarin filterbuizen worden geplaatst (buizen voorzien van met gaas afgedekte openingen); de ruimte om de filterbuizen wordt gevuld met poreus materiaal. Het grondwater vloeit in de filterbuizen en wordt door middel van in de filterbuizen neergelaten zuigbuizen weggepompt. Het is mogelijk de grondwaterstand op deze wijze tot vrijwel iedere gewenste diepte kunstmatig te verlagen. De invloed daarvan kan zich tot ver in de omtrek uitstrekken. Bijv. kunnen houten funderingen van aanliggende gebouwen boven het grondwater komen en door schimmels worden aangetast. Tevens kan hierdoor verzakking van de fundering van belendende bebouwing optreden en scheurvorming in bouwmuren en funderingen veroorzaken.

Ontbreekt de ruimte om een bouwput met geschikte belopen aan te leggen, dan geschiedt de uitgraving binnen geheide damwanden; men spreekt dan van een bouwkuip.
 

 
   

Nieuwe pagina 1

copyright WorldwideBase 2005-2009