header kinderbase


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De geboorte

 

terug naar de startpagina >>

 

waar
bevallen
>>


de bevalling kondigt zich
aan
>>


de uitdrijvings periode >>


de nageboorte
>>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De geboorte is ťťn van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de mens. Het is dan ook belangrijk om veel aandacht te schenken aan de overgang van het veilige milieu van de buik van de mama naar de buitenwereld. Ook de relatie van de baby met zijn ouders moet aandacht krijgen.
Ouders en kind hebben het recht om de bevalling op elk gebied in de beste omstandigheden te beleven. Bespreek daarom met de arts of vroedvrouw wat jullie als ouders voor jullie zelf en voor jullie kind verwachten.

Afhankelijk van je eigen voorkeur, de plaats waar je gaat bevallen en de gewoonten van de arts of vroedvrouw die de bevalling begeleidt, kan je liggend of zittend of hurkend bevallen.
Ook wat de pijnbestrijding betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Ook op dit gebied is het raadzaam om vooraf de mogelijkheden te bespreken, zodat je weet wat je kan vragen. De meeste vrouwen verkiezen de natuurlijke geboorte, waarbij de pijn door vooraf aangeleerde ademhalingstechnieken en ontspanningstechnieken beter opgevangen wordt. Veel kraamklinieken beschikken over een bad met warm water, waardoor via relaxatie de pijn draaglijker wordt. Tijdens het geboorteproces kan dan eventueel een pijnstiller worden toegediend. Vraag ernaar als je uiteindelijk de pijn niet meer kan verdragen.
Sommige vrouwen verkiezen een epidurale verdoving, waarbij door een prik in de rug een verdovend middel wordt toegediend en het onderlichaam gevoelloos wordt. De moeder maakt dus bewust de bevalling mee, kan reageren op de aanwijzingen van de verloskundige, maar voelt geen pijn.

Andere middelen om de pijn te bestrijden, zoals acupunctuur, hypnose en yoga, worden in mindere mate toegepast. Onder water bevallen is ook mogelijk in enkele kraamklinieken in Vlaanderen. Onder water bevallen is erop gericht de bevalling vlotter en pijnlozer te laten verlopen en de overgang voor je baby geleidelijker te maken.
Soms, maar niet altijd, weet je dat de bevalling door middel van een keizersnede moet gebeuren. Je kind wordt dan via de buik en niet via de vagina geboren. Er wordt tegenwoordig meestal een horizontale insnijding gemaakt vlak boven het schaamhaar. De keizersnede kan gebeuren onder volledige verdoving, maar ook onder epidurale verdoving (zie hierboven), zodat je de geboorte van je kind bewust kan meemaken. Dit laatste is niet altijd mogelijk bij een spoedkeizersnede.

Ook tijdens de geboorte doet je baby indrukken op van zijn omgeving. Het is belangrijk om ook de sfeer te bespreken waarin de geboorte kan plaatsvinden. Wordt het contact tussen mama, papa en baby gerespecteerd? Wil je hulp en steun van je partner? Vraag om je baby onmiddellijk na de geboorte in je armen te nemen, eventueel samen met je partner. Leg je baby zo vlug mogelijk na de geboorte aan. Dit komt je borstvoeding ten goede.

W A A R     B E V A L L E N

 

In de kraamkliniek

Meestal bevallen vrouwen in Vlaanderen in een kraamkliniek. Daar is alles bij de hand en dit kan je een gevoel van veiligheid geven. Het garandeert je ook een zekere rustperiode, vooral als je al oudere kinderen hebt. Soms heb je niet de vrije keuze om al dan niet in een kraamkliniek te bevallen. Wanneer de bevalling een risico inhoudt voor jou en/of voor je kind, zal de gynaecoloog, arts en /of vroedvrouw een bevalling in een kraamkliniek nodig achten.
Dit kan eventueel in de volgende gevallen:

  • ziekte of aandoening van de moeder, zoals hart- en nierziekten, hoge bloeddruk, tuberculose, astma, diabetes, ernstige bloedarmoede, epilepsie, enz.;

  • vroegere problemen rond de bevalling;

  • geboorte van een tweeling, voorliggende moederkoek, bloedingen.

Als je kiest voor een kraamkliniek of als je in een kraamkliniek moet bevallen, neem er dan vooraf contact mee op en loop er eens binnen. Zo kan je even kennismaken en vragen hoe alles verloopt.

Je kan ook in een kraamkliniek bevallen en na korte tijd naar huis gaan. Men noemt dit ďbevallen met kort ziekenhuisverblijfĒ (BKZ), vroeger ďpoliklinisch bevallenĒ. In dit geval is het belangrijk om vooraf goed na te gaan of je thuis de verzorging kan krijgen die toch noodzakelijk is in de eerste dagen na de bevalling. Is er een arts of vroedvrouw die de medische verzorging op zich kan nemen? Heb je voldoende steun van je partner en/of van andere mensen om de huishoudelijke taken over te nemen? Je moet immers voldoende tijd en rust hebben om van de bevalling te bekomen en om samen met je partner te genieten van je kind. Als het nodig is, kan je een beroep doen op gezinshulp.
Maak ook aan je omgeving duidelijk dat je rust nodig hebt en vraag om het bezoek te beperken tot bepaalde tijdstippen van de dag of de week.

Thuis bevallen

Wanneer je kiest voor een thuisbevalling, ga dan na of er voldoende voorzieningen zijn in je omgeving. Is er een arts of een vroedvrouw die de zwangerschap en de geboorte intensief kan begeleiden? Is er gezinshulp in je streek om de zorg voor het huishouden en eventueel voor de andere kinderen over te nemen? Heb je contact opgenomen met een kraamkliniek voor het geval je er toch naartoe zou moeten? Als een thuisbevalling goed wordt voorbereid en als de nodige voorzieningen aanwezig zijn, biedt zij aan ouders en kind de nodige veiligheid en tegelijk de geborgenheid van de huiselijke sfeer. Maak je keuze in overleg met de arts of de vroedvrouw.

D E    B E V A L L I N G    K O N D I G T    Z I C H    A A N

 


Als je voor het eerst bevalt, ben je soms bang om te laat in de kraamkliniek aan te komen. Deze ongerustheid is helemaal niet nodig. Tussen de eerste tekenen die de bevalling aankondigen en de eigenlijke bevalling ligt er meestal nog een hele tijd. Bij het eerste kind duurt de arbeid meestal het langst. Bij de volgende kinderen is de periode van de arbeid meestal veel korter. Algemeen kan worden gesteld dat hoe lichter de weeŽn zijn, des te langer de arbeid duurt. Lange en krachtige weeŽn bespoedigen de bevalling.
Tekenen die erop wijzen dat de bevalling niet meer zo lang op zich zal laten wachten:

  • het verliezen van de slijmprop;

  • het breken van de vliezen (vruchtwaterverlies);

  • het regelmatig terugkeren van de weeŽn;

  • bloedverlies.

Begeef je dan naar de kraamkliniek of neem contact op met je arts of vroedvrouw. De slijmprop bevindt zich in de baarmoederhals en sluit de baarmoeder af. Ze beschermt het kind tegen infecties. Het verliezen van de slijmprop met wat bloed wordt ook wel het ďtekenenĒ genoemd. Het wijst erop dat de baarmoederhals zich langzaam opent. De hoeveelheid bloed die je verliest is niet groter dan bij een beginnende menstruatie.
De vliezen kunnen in dit voorstadium van de bevalling breken. Vaak gebeurt dit ook in de ontsluitingsperiode. Dit doet geen pijn. Het vruchtwater kan met kleine beetjes of met een grote stroom naar buiten vloeien. Vruchtwater is warm en helder. Het verlies van vruchtwater kan je niet beheersen. Bij urineverlies kan je dit wel. Het is nuttig je matras met een stuk plastic te beschermen gedurende de laatste weken van de zwangerschap. Tijdens de laatste weken van de zwangerschap kan je al regelmatig pijnloze weeŽn hebben. Je buik wordt dan eventjes hard. Kort voor de geboorte kunnen deze voorweeŽn vlugger op elkaar volgen en in hevigheid toenemen. Ze komen dan nog met onregelmatige tussenpozen en veroorzaken nog geen ontsluiting van de baarmoedermond.

Het is belangrijk dat je alle spullen die je wil meenemen naar het ziekenhuis, nu klaar hebt staan. Je kan nog gerust enkele huishoudelijke taken verrichten. De meeste vrouwen hebben nu al graag hun partner in de buurt. Dit geeft rust en vertrouwen. Samen kunnen jullie je voorbereiden op de eigenlijke bevalling.
 

D E     U I T D R I J V I N G S P E R I O D E

Eindelijk is het zover ! De baarmoedermond is volledig geopend en je mag van de arts of vroedvrouw 'meepersen'. De persweeŽn duwen het kind door de vagina naar buiten. De persweeŽn zullen elkaar niet zo snel opvolgen als de weeŽn in de overgangsfase. De druk in het geboortekanaal is nu erg groot. Het weinig elastische weefsel tussen de vagina en de aarsopening wordt tot het uiterste gespannen. De arts of vroedvrouw kan het geboortekanaal verruimen door een knipje in dit weefsel te geven. Het inknippen gebeurt met een schaar, vaak onder plaatselijke verdoving of op het hoogtepunt van een wee.
Door dit inknippen wordt verhinderd dat het weefsel inscheurt. Vlak voordat het hoofd geboren wordt, voel je een branderige pijn. Het hoofd wordt nu zichtbaar bij elke perswee. Er komt een ogenblik dat de vagina zo ver is opgerekt dat het hoofd niet meer terugglijdt aan het einde van de wee. Het hoofd ďstaatĒ. Na de geboorte van het hoofd en de schouders zal de arts of vroedvrouw voelen of de navelstreng niet rond de nek zit. De meeste kinderen worden geboren in 'achterhoofdligging'. De doormeter van het hoofd is zo het kleinst. Het hoofd gaat dan het eerst door het geboortekanaal. Sommige kinderen worden geboren in 'stuitligging'. Een kind in stuitligging kan normaal geboren worden, op voorwaarde dat het bekken groot genoeg is. Inknippen is in dit geval bijna altijd nodig.
Soms laat het kind lang op zich wachten. De arts kan dan meehelpen en een vacuŁmextractie (verlossing met de zuiger) uitvoeren. De rol van de partner is ook in deze fase erg belangrijk. De aanstaande mama moet verder aangemoedigd en ondersteund worden. Als het hoofd tevoorschijn komt, kan hij jou een spiegel geven. Zo zie ook jij het hoofd geboren worden.

D E     N A G E B O O RT E


Je baby is geboren!
Je pasgeboren baby is nog altijd met de moederkoek verbonden door de navelstreng. Gedurende enkele minuten stroomt er nog zuurstofrijk bloed van de moederkoek naar het kind toe. De navelstreng wordt afgebonden en doorgeknipt. De papa kan dit doen. Het doorknippen van de navelstreng betekent een hele omwenteling in het leven van je baby. Hij ademt nu helemaal alleen. Ongeveer 20 tot 30 minuten na de geboorte van de baby wordt de placenta of moederkoek met de daaraan verbonden navelstreng en de vliezen uitgestoten.
De moederkoek wordt zorgvuldig onderzocht om te zien of hij volledig is. Achtergebleven delen kunnen immers verwikkelingen zoals infecties en bloedingen veroorzaken. Op de plaats waar de placenta vergroeid was met de baarmoeder ontstaat nu een wonde die tijd nodig heeft om te helen.
Als je ingeknipt werd, worden de wondranden gehecht. Hiervoor word je plaatselijk verdoofd. De hechtingen kunnen achteraf een onaangenaam gevoel geven bij het zitten. Om infecties en het vormen van littekenweefsel te voorkomen, is een goede intieme hygiŽne van groot belang. Spoel je af nadat je naar het toilet bent geweest. Verwissel meerdere malen per dag het kraamverband.

Het kost wat tijd om de vele emoties te verwerken die met een geboorte gepaard gaan.

Ook voel je niet altijd onmiddellijk een nauwe band met je baby.
Voel je daarom niet schuldig.

Geef uiting aan je gevoelens en neem de tijd om aan deze nieuwe situatie te wennen.

 
   

Kinderen

© copyright WorldwideBase 2005-2009