header People and society worldwidebase

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

FinanciŽle tips

 
   

Welkom op deze financieel getinte pagina met als bedoeling u wat achtergrondinformatie te bezorgen, zodat u gemakkelijker uw weg vindt in het kluwen van de financiŽle wereld.

spaartips

beleggen - tips

lenen - tips

hypothecair - tips

de beurspagina

 

Spaartips

   Tips voor het Spaarboekje

   Gebruik het spaarboekje als middel om geld te parkeren voor termijnen van minstens 6 maanden. Dan speelt de aangroeipremie mee en is de opbrengst vaak interessanter dan een termijnrekening.
   Vergelijk grondig de tarieven van de banken alsook de voorwaarden voor het verwerven van de aangroeipremie of de getrouwheidspremie. Bij sommige banken is de getrouwheidspremie verworven na 11 maanden, bij anderen na 12 maanden en 1 dag.
   Hou ook rekening met de valutadagen: bij sommige banken krijgt u intrest vanaf de eerste dag na de storting, bij andere banken pas 14 dagen later.
   Indien de rente-opbrengst hoger is dan 1.500 euro, betaalt u 15% roerende voorheffing op de opbrengst, hoger dan 1.500 euro. Sommigen vermijden deze roerende voorheffing door de spaargelden over meerdere spaarboekjes te spreiden. Vadertje Staat heeft echter gesteld wat meer controle uit te oefenen. Er zijn immers 11 miljoen boekjes voor 8.5 miljoen financieel actieve Belgen.

    Tips voor de Verzekeringsbon

   
De rendementen van de verzekeringsbon zijn gelijklopend aan deze van de kasbon. Indien u echter de ingelegde som kan missen gedurende 8 jaar en 1 dag, dan is een verzekeringsbon op 8 jaar sterk aan te raden: u vermijdt immers de roerende voorheffing.

   
Pensioensparen

  
Jaarlijks mag iedere belastingsplichtige Belg tot 580 euro in een pensioenspaarfonds van een bank of beursvennootschap storten of storten in een pensioenspaarverzekering.
Het gestorte bedrag mag je aftrekken van je belastbaar inkomen, zodat je een pak minder inkomstenbelasting betaalt.
   Hoe ouder je wordt, hoe interessanter het rendement van pensioenspaarformules wordt : als je werkt, levert het jaarlijks gestorte bedrag van 23.397 frank (580 euro) als pensioenverzekering je dankzij de fiscus 7 tot 8 % netto per jaar op.
   Koppels mogen natuurlijk tweemaal dat bedrag reserveren. Om het aanzienlijke rendement van een bankproduct te combineren met de veiligheid van een verzekering, kan de ťťn kiezen voor pensioensparen via een beleggingsfonds, de ander voor pensioensparen in de vorm van een pensioenverzekering.

 

Beleggen - tips

Wat mag een particuliere belegger allemaal doen, wat niet en waarom?

1. Negeer tips
    'Volg nooit blind de kooptip van een ander. Dat loopt meestal slecht af', benadrukt Luc van der Elst van Fortis Bank. 'Een belegger moet zijn huiswerk maken en een eigen mening hebben. Op zich is dat nog geen garantie voor succes, maar in het slechtste geval leer je uit je fouten.'
Roland van der Elst (VFB) vindt dan ook: 'Lees jaarverslagen. Een belegger moet op de hoogte zijn van de balans, de jaarrekening, de toelichting en de bewezen staat van dienst van de onderneming.'
2. Diversifieer
    Voor Thierry Borstlap van Dexia Asset Management begint een goede diversificatie bij twintig aandelen: 'Een aandeel mag nooit een gewicht van meer dan 5 procent in de portefeuille hebben. Voorts huldig ik het 'estafetteprincipe': het is niet de bedoeling dat alle aandelen tegelijk sterk scoren. Het is beter dat de ene de fakkel van de andere overneemt.'
De strategen zijn het niet eens over hoeveel aandelen een goed gediversifieerde portefeuille moet bevatten. 'Minstens 7 ŗ 8 aandelen uit verschillende sectoren', zegt Guy Lerminiaux van Petercam. 'Ten minste 60 ŗ 70', benadrukt Duchateau. De experts maken niettemin enkele kanttekeningen. Luc van der Elst: 'Een portefeuille moet beheersbaar blijven. Daarom beperk ik mijn horizon tot Belgische aandelen. Hun opvolging is al moeilijk en tijdrovend genoeg.' Gert de Mesure van Delta Lloyd Securities heeft dezelfde mening: 'Wij hebben kwaliteit zat. Vandaar ook mijn leuze: 'Eigen aandelen eerst!''
3. Ken je aandeel
    Beleggen in lokale aandelen heeft als logisch voordeel dat die beter bekend zijn. 'Bovendien spelen heel wat lokale elementen mee: wetgevingen, fiscaliteit, networking en cultuur, het zijn allemaal redenen om dichtbij huis te blijven', zegt Casteleyn.Ook Lerminiaux zegt: 'Mijn belangrijkste regel is: beleg in de bedrijven die je kent.' Jean-Marie Caucheteux van ING Financial Markets geeft een eigen invulling aan het begrip 'kennen': 'De echte belegger kent het levensritme van het bedrijf waarin hij belegt, alsof hij het zťlf heeft opgericht. Maar heel wat beleggers kennen alle details over de reservespelers van hun favoriete voetbalploeg, terwijl ze niets weten over de onderneming waarin ze vaak veel geld beleggen.'
4. Ken het management
    Voor meerdere experts is de kwaliteit van het management nochtans het allerbelangrijkste criterium. Caucheteux: 'Indien de directie een duidelijke en coherente strategie heeft en die helder kan communiceren, dan zal ze ook wel de goede keuzes maken inzake product-mix, marktpositionering en dergelijke.'
5. Let op waardering
    Een ernstige belegger moet zich een idee vormen over de faire waarde van een bedrijf. Dan volstaat het de beurskoers met die waarde te vergelijken en kan hij, zoals iedereen adviseert, goedkoop kopen en duur verkopen. Maar hoe doe je dat, die faire waarde bepalen? 'Focus op de fundamentals', zegt Monique Leys van Bank Dierickx, Leys. 'Kijk naar de koers-winstverhoudingen, de kasstromen, de groeiperspectieven, de bewezen verdiensten, de boekwaarde en de schuldpositie.'
6. Wees tegendraads
    'Drie jaar geleden, tijdens de internetzeepbel, hield men nog nauwelijks rekening met de waardering', herinnert Lerminiaux zich. 'Men belegde massaal in populaire aandelen en indexen. Het spreekt vanzelf dat zoiets tot overdrijvingen leidt.' Ook paniek leidt per definitie tot irrationeel gedrag en overdrijvingen. 'Een paniekmoment is dan ook de betrouwbaarste koopindicator', besluit Lerminiaux. Roland van der Elst wijst er op dat grote beleggers niet zomaar kunnen kopen bij paniek en verkopen bij euforie, onder meer omdat ze elk kwartaal ter verantwoording worden geroepen: 'De kleine belegger is heel wat flexibeler en heeft daarmee een groot voordeel. Bovendien kan hij beter in illiquide aandelen beleggen zonder meteen de koersen te beÔnvloeden.'
7. Verkoop met verlies
    'Beleggers hebben de natuurlijke neiging om de winsten van hun goed presterende aandelen te snel veilig te stellen en hebben omgekeerd een natuurlijke afkeer om aandelen met verlies te verkopen. Monique Leys geeft dat grootmoedig toe: 'Zelfs met al die jaren ervaring blijf ik het moeilijk vinden aandelen met verlies te verkopen. Dat geldt trouwens voor bijna iedereen.'Volgens de econoom Jef Vuchelen is tijdig verkopen in elk geval een absolute noodzaak: 'De alom bejubelde 'buy and hold'-strategie moet in de marge wat worden bijgestuurd. Het lijkt mij gezond aandelen te verkopen na een terugval met 20 procent, want de recente praktijk leert dat ze nadien nog veel verder kunnen terugvallen. Er is slechts een echte bodem: 0 euro.'
8. Verkoop met winst
    Caucheteux werkt met koersdoelen: 'Afhankelijk van mijn inschattingen kan dat doel 20 of zelfs 100 procent boven de aankoopkoers liggen. Maar indien het aandeel dat doel bereikt, verkoop ik meteen. Ook al gebeurt dat reeds na twee weken.'
9. Beleg op lange termijn
    Duchateau: 'Met aandelen moet je een horizon van minstens tien jaar voor ogen hebben, anders is het resultaat de speelbal van toevallige ontwikkelingen. Beleggen in aandelen komt neer op beleggen voor een volgende generatie.' Ook Busschaert heeft een langetermijnprojectie van meerdere jaren: 'Ik zoek vooral aandelen waarvan ik weet dat iedereen die wilde verkopen al verkocht heeft, en dat enkel zij overblijven die zich voor een lange termijn willen engageren.'
10. Ernst, alstublieft!
      Dat brengt ons bij de laatste regel: de beurs is geen spelletje. 'Sommige beleggers komen naar de beurs alsof ze naar een casino gaan, maar met een gevaarlijker ingesteldheid', foetert Caucheteux. 'Casinogangers beseffen tenminste dat de kans op verlies erg groot is. Beursgangers daarentegen geloven graag dat ze altijd winnen.'

 

Lenen - tips

10 nuttige leen-tips

1. Beschouw krediet niet als een bron van inkomsten.
   Je leent immers geld tegen intrest. Het dient weloverwogen te gebeuren en indien je niet zeker bent of je het wel kan terugbetalen, is het beter een krediet te vermijden.
2. Maak steeds je eigen budgetanalyse.
   Maak steeds je eigen budgetanalyse. Trek van al je inkomsten alle kosten af, neem wat marge voor onvoorziene omstandigheden en bekijk zo hoeveel je maandelijks zou kunnen afbetalen.
3. Vraag meerdere kredietvoorstellen aan.
   Vooraleer een kredietovereenkomst af te sluiten vergelijk het kredietaanbod bij verschillende kredietverstrekkers. Vergelijk het JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) en vooral de totale kosten van het krediet.
4. Richt je enkel tot erkende kredietgevers of bemiddelaars.
   Richt je enkel tot erkende kredietgevers of bemiddelaars, die bij het Ministerie van Economische Zaken zijn ingeschreven. Hun erkenningsnummer moet vermeld staan in het aanbod, dat je overhandigd wordt.
5. Sluit eventueel een verzekering af.
   Het kan zeer nuttig zijn bij een consumentenkrediet een verzekering af te sluiten tegen onvoorziene gebeurtenissen zoals overlijden, ongeval, ziekte, werkloosheid, Ö .
6. Geef juiste gegevens op in uw kredietaanvraag
   Geef in ieder geval bij het aangaan van een kredietovereenkomst alle persoonlijke inlichtingen op een correcte wijze. Indien u verkeerde gegevens doorgeeft, kan dit in geval van betwisting in uw nadeel uitvallen.
7. Vergelijk in alle rust.
   Teken niet onmiddellijk maar neem het kredietaanbod mee naar huis en vergelijk in alle rust.
8. Let op de maandelijkse vervaldag van uw lening.
   Let op de maandelijkse vervaldag van uw lening. Dring er op aan zelf de vervaldag van uw maandelijkse betaling te kunnen bepalen. Kies deze vervaldag in functie van de datum waarop jij je maandinkomen ontvangt.
9. Werk met een domiciliŽringsopdracht.
   Werk met een domiciliŽringsopdracht. Zo vermijdt u dat u een betaling vergeet wegens vakantie, ziekte of andere redenen. Het gebruik van een domiciliŽringsopdracht wekt ook wat vertrouwen.
10. Betalingsproblemen.
   Indien u betalingsproblemen ondervindt, neemt u best zo vlug mogelijk contact op met de financiŽle instelling waar je het krediet hebt bekomen. Een vroegtijdige dialoog kan de deur openen voor oplossingen, die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

 

Hypothecair - tips

Waar vindt u de voordeligste leningen?

   Wie een woning wil kopen, bouwen of verbouwen sluit daarvoor meestal een lening af. Maar waar vindt u de beste lening ? De daling van de marktrente heeft de banken er de voorbije maanden toe aangezet hun hypothecaire rente te verlagen. Daarmee bevinden de tarieven zich nu op aantrekkelijke niveaus.
   Mits wat shoppen en onderhandelen is het nu mogelijk een lening te vinden met een rentevoet die voor 15 jaar vastligt van 5,50 ŗ 6 procent. Het voordeligste tarief vindt u gewoonlijk bij Argenta. Maar ook Axa en Dexia-bank profileren zich de jongste tijd als interessante woningkredietverstrekkers. Bent u op zoek naar een woonkrediet, dan moet u beslist ook deze banken met een bezoekje verereren. Al moet het gezegd dat commerciŽle kortingen ook bij de andere banken voor goede of beloftevolle klanten tot mooie rentevoeten kunnen leiden.
   Om in grote lijnen te berekenen welk kapitaal u kan ontlenen bij een rentevoet van 6 procent, kan u volgende vuistregel hanteren. Per schijf van 250 euro die u per maand kan afbetalen, kan u een kapitaal lenen van 35.000 euro. Deze vuistregel geldt enkel wanneer u kiest voor een klassieke annuÔteitenlening met gelijkblijvende maandelijkse aflossingen gedurende 20 jaar. Heeft u bijvoorbeeld een aflossingscapaciteit van 750 euro per maand, dan kan u dus een kapitaal van 105.000 euro lenen. Wil u dit beschikbare kapitaal verhogen zonder de maandelijkse aflossing te verzwaren, dan kunnen volgende tips u daarbij helpen.
   Leningen met een meer variabele rentevoet zijn een stuk goedkoper. Bent u bijvoorbeeld bereid een rentevoet te aanvaarden die al na vijf jaar kan worden herzien, dan kan uw rentevoet beneden de 5 procent dalen. Het te ontlenen kapitaal stijgt daarmee meteen tot meer dan 38.000 euro per schijf van 250 euro die u kan afbetalen per maand. Noteer hierbij dat de rente nooit sterker mag stijgen, dan ze kan dalen. De maximale schommelingsmarge wordt vaak beperkt tot + 2 en -2. Leent u 100.000 euro (wat bij een rente van 5 procent overeenkomt met een afbetaling van 654 euro gedurende 20 jaar) dan stijgt uw afbetaling met ruim 50 euro per maand bij een renteverhoging van 1 procent (bij een lening op 20 jaar) en met ruim 100 euro bij een rentestijging met 2 procent. Vindt u de stijging van de maandelijkse aflossing te zwaar bij een renteherziening, dan heeft u bij de meeste banken de mogelijkheid om de looptijd van de lening te verlengen (tot maximum 30 jaar) zodat de maandelijkse aflossing gelijk blijft. Hoewel dat aantrekkelijk oogt is zo'n verlenging van de leningperiode financieel echter niet optimaal. Op die manier gaat u heel wat meer interesten betalen dan wanneer u de looptijd gelijk zou houden.
   U kan ook al meteen bij de aanvang kiezen voor een langere looptijd. Vooral Axabank profileert zich sinds enige tijd als kredietverstrekker voor langere looptijden. Het verlengen van de looptijd kan de afbetalingslast aanzienlijk reduceren. Kiest u voor een looptijd van 30 jaar (360 maanden) dan kan u per schijf van 250 euro die u per maand kan aflossen een kapitaal van ruim 42.000 euro lenen (bij een rente van 6 procent).
   Soms kan een voorwaardelijke korting het toegepaste rentetarief een stuk reduceren. Voorwaardelijke kortingen zijn rentekortingen die verbonden zijn aan een welbepaalde voorwaarde, zoals bijvoorbeeld het toestaan van een loondomiciliering, het afsluiten van een brandverzekering, of het aanhouden van een spaartegoed. Krijgt u een voorwaardelijke korting, houd er dan wťl rekening mee dat die kan wegvallen zodra niet meer aan de gestelde voorwaarde voldaan is. Zegt u bijvoorbeeld uw loondomiciliŽring op of haalt u uw spaartegoeden weg bij de bank, dan kan dus ook de korting wegvallen. Dat kan op elk moment gebeuren, dus niet alleen bij een renteherziening. Voor commerciŽle kortingen daarentegen geldt het principe 'gegeven is gegeven'. Die kan men u nooit meer afnemen.
   Voldoet u aan bepaalde voorwaarden qua inkomen of aantal kinderen ten laste, dan kan u in aanmerking komen voor een sociale lening.
   In Vlaanderen verstrekt het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen goedkope leningen aan gezinnen met minstens 2 kinderen. Bij het Vlaams Woningfonds bedroeg de gemiddelde rentevoet 2,90% in 2002. Voor meer inlichtingen kan u terecht op de website www.vlaamswoningfonds.be of op het telefoonnummer 02/548 91 11. Faxnummer: 02/514 18 19. Adres: de MeeŻssquare 26-27. 1000 Brussel.
   Het Fonds du Logement Wallon houdt zich in WalloniŽ bezig met het verstrekken van goedkope leningen aan grote gezinnen. Meer info kan u bekomen op het nummer 02/510.08.11.
Voor de 19 Brusselse gemeenten werd apart het Brussels Woningfonds opgericht. Meer info op het nummer 02/502.83.39.
 
   

People and society worldwidebase

© copyright WorldwideBase 2005-2009