header sport


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Hengelsport

 

Bezoek ook onze fishbase >>

 


Atletiek
Autosport
Badminton
Basket
Bergsport
Boksen
Boogschieten
Cricket
Duiken
Duivensport
Football
Gewichtheffen
Golf
Handbal
Hengelsport
Honkbal
Hockey
Ijshockey
Jacht
Jiujitsu
Judo
Kanosport

Karate

Korfbal
Motorsport
Olympische Spelen
Paardensport
Roeisport
Rugby
Schaatssport
Schermen
Skisport

Snooker
Surfing
Tafeltennis
Tennis
Turnen
Voetbal
Volleybal
Waterpolo
Waterskisport
Wielrennen
Worstelen
Zeilsport
Zwemmen

Hengelsport, een vorm van vrijetijdsbesteding, een combinatie van openluchtrecreatie en het spel om met een roede, een lijn en 1, 2 of 3 haken (eentandig, twee- of drietandig) een vis te vangen. Het woord ‘sport’ heeft betrekking op het feit dat vrijwel iedere sportvisser vist zonder het oogmerk deze vis te gebruiken als voedsel of te verkopen. Door haar gevarieerde beoefeningsmogelijkheden staat de sportvisserij open voor iedereen.
Het recht om te vissen in het Nederlandse viswater verkrijgt de sportvisser door het aanschaffen (op een postkantoor) van een door de overheid uitgegeven sportvisakte. Naast het hebben van een sportvisakte is de sportvisser in Nederland verplicht een vergunning te hebben van de rechthebbende van het visrecht van een water, bijv. een hengelsportvereniging. Alleen het vissen in – grofweg gezegd – de grote rivieren en kanalen is vrij.

1. Organisatie
Vergeleken met andere vormen van openluchtrecreatie heeft de sportvisserij een ongekend hoge organisatiegraad. Ongeveer 350 000 sportvissers zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS), via een twintigtal federaties, waarin in totaal ca. 900 plaatselijke hengelsportverenigingen zijn ondergebracht. Binnen NVVS-verband stellen de hengelsportverenigingen veel van hun water beschikbaar voor de leden van andere verenigingen. Al dat water is vastgelegd in de zgn. Grote Vergunning, die de leden van een bij de NVVS aangesloten hengelsportvereniging ontvangen. Bij de NASO zijn ongeveer 40!000 sportvissers aangesloten via een vereniging of individueel. Binnen de NASO vindt uitwisseling van de totale viswateren plaats d.m.v. vergunninguitwisseling.
De sportvisserij beheert 60% van het viswater in Nederland en draagt er de zorg (en de lasten) voor, alhoewel zij daarvan dus geen eigenaresse is. Door het streven van de sportvisserij naar verbetering van de waterkwaliteit en de instandhouding/verbetering van de visstand wordt tevens het algemeen belang gediend. De sportvisserij levert jaarlijks (via de sportvisakte) een aanzienlijke financiŽle bijdrage aan de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) en een retributie ten behoeve van de algemene middelen; zelf komt zij echter zelden in aanmerking voor organisatie- en beheerssubsidies.

2. Economische betekenis
De economische betekenis van de sportvisserij ligt in dezelfde orde van grootte als die van de beroepsvisserij (zee- en binnenvaart tezamen), terwijl zij sociaal gezien een grote waarde uit het oogpunt van welzijn vertegenwoordigt, m.n. in een periode van toenemende vrije tijd. Uit statistisch onderzoek is gebleken dat ca. 2 miljoen Nederlanders een of meer keren per jaar vissen; het aantal sportvisakten schommelt echter jaarlijks rond de 575.000.
In BelgiŽ ligt de Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij aan de basis van de organisatie van de sportvisserij. Het beheer van de riviervisserij werd toevertrouwd aan het Bestuur van Waters en Bossen binnen het Ministerie van Landbouw. Ook werd een Hoge Raad voor de Riviervisserij en de Visteelt in het leven geroepen, samen met een Visserijfonds, dat zich hoofdzakelijk toelegt op de verantwoorde herbepoting. Hiervoor wordt 55% van de gelden komende van het ‘staatsvisverlof’ gebruikt. Het staatsvisverlof (verkrijgbaar op de postkantoren) is een verplichte vergunning om op de openbare viswaters te mogen vissen. Er zijn verschillende verloven: voor het vissen vanaf de waterkant, vanaf een vaartuig of wadend in het water. Per provincie werkt een Provinciale Visserijcommissie; deze commissies worden overkoepeld door het Centraal Comitť van het Visserijfonds. Hydrobiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door het Proefstation van Waters en Bossen te Groenendaal, in samenwerking met de universiteiten. BelgiŽ heeft aan bevisbaar water 13!059 ha bevaarbare rivieren en kanalen (een lengte van ca. 2000 km), waar met een geldig staatsvisverlof mag worden gehengeld, 10!646 ha niet-bevaarbare waterlopen (het grootste deel hiervan is ook staatswater) en 10!000 ha gesloten waters, nl. meren, vijvers, reservoirs, stuwmeren, zandwinningsputten, waarvan een deel behoort aan hengelaarsclubs (men dient dus lid te zijn om hier te mogen vissen). Voorts zijn er de privťexploitaties, waar men tegen betaling van een bepaalde som een dagvergunning kan krijgen. Een variant hiervan zijn de forelputten, waar tegen betaling een aantal forellen wordt uitgezet en men voor een halve of hele dag mag vissen. Aan de kust kan zowel vanaf het strand als vanaf (uit diverse havens uitvarende) sportvisserijschepen gevist worden.
Van de ca. 200.000 Belgische hengelaars is amper een derde aangesloten bij een club. BelgiŽ telt ca. 600 hengelaarsverenigingen, die in provinciale en interprovinciale federaties samenwerken. Deze federaties worden overkoepeld door de Belgische Confederatie van Lijnvissersmaatschappijen. Behalve de zee zijn er in Laag-BelgiŽ in hoofdzaak cyprinide (= met karperachtigen bevolkte) waterlopen met een typische witvisbevolking, aangevuld met roofvis: voorn, ruisvoorn, zeelt, brasem, karper, snoek, snoekbaars, baars en paling. In Hoog-BelgiŽ (Ardennen) zijn talrijke snelstromende beekjes en rivieren met een vooral salmonide bevolking (zalmvissen) en roofvis: forel, vlagzalm, elrits, kopvoorn en barbeel.
 
   

Nieuwe pagina 1

© copyright WorldwideBase 2005-2009