Sport Base
        WorldwideBase
Sport (via Middel-Eng. disport v. Oud-Fr. se desporter = zich verpozen), een verbijzondering van spel (m.n. van het bewegingsspel), waarbij de bewustheid in de spelbenadering een zodanige nadruk legt op de afsraken omtrent de inzet van het spel (het winnen van het speldoel) en de weg om dit doel te bereiken (spelregels), dat deze factoren in een spanningsverhouding komen te staan tot de vitale bewegings- en speeldrang. De wedijver, de wil om de tegenstander of tegenstand (bijv. de natuur) te overwinnen, leidt tot het zoeken naar de grenzen van het eigen kunnen en tot het streven naar betere prestaties dan die van de ander, derhalve tot techniek-, tactiek- en conditieverbetering. Dit op zijn beurt leidt tot training. De behoefte aan gelijke kansen voor alle deelnemers leidt in verband met het voorafgaande tot im- en expliciete voorwaarden tot deelneming, nauwgezette omschrijving van de spelregels, nauwkeurige handhaving daarvan (arbitrage) en tot strikte wedstrijdorganisatie.

Door de drang tot hogere prestaties ontwikkelt zich uit de algemene wedstrijdsport de topsport, dwz. de sport op nationaal en internationaal prestatieniveau, het kampioenschap, en bij nog grotere overheersing van de bewuste factor ten slotte ook het record. Bij het record immers levert de afstand of tijdmeting een zelfstandige waarde op. Naarmate het prestatieniveau stijgt, worden de eisen die aan de sportbeoefenaar worden gesteld zwaarder en gaat de sport mede of zelfs overwegend het karakter van arbeid aannemen. Dit is bijv. het geval bij de beroepssport en meer in het algemeen bij de topsport. Uit prestigeoverwegingen, bepaald door de enorme publiciteitswaarde van internationale sportsuccessen, wordt door vele staten de topsport bevorderd.

Anderzijds kan ook de spelkant in de sport de grootste nadruk krijgen. Dit leidt tot recreatieve sport, waarbij spelregels en wedstrijd ondergeschikt worden gemaakt aan de vreugde die men eraan heeft ( ‘pingpong’ tegenover tafeltennis), en tot sportieve recreatie, waarbij van wedstrijd geen sprake meer is, maar de recreatievorm overeenkomt met sportactiviteiten (bijv. wandelen).

In België worden de gemeenschappelijke belangen behartigd door het Bestuur voor de Lichamelijke Opvoeding, de Sport en het Openluchtleven (BLOSO). Zie ook Olympische Spelen

Bezoek ook onze SPORTSCHOOL >>


Atletiek
Autosport
Badminton
Basket
Bergsport
Boksen

Boogschieten
Cricket
Duiken
Duivensport
Football
Gewichtheffen
Golf
Handbal
Hengelsport
Honkbal
Hockey
Ijshockey
Jacht
Jiujitsu
Judo
Kanosport

Karate

Korfbal
Motorsport
Olympische Spelen
Paardensport
Roeisport
Rugby
Schaatssport
Schermen
Skisport

Snooker
Surfing
Tafeltennis
Tennis
Turnen
Voetbal
Volleybal
Waterpolo
Waterskisport
Wielrennen
Worstelen
Zeilsport
Zwemmen


Aangepast zoeken

© copyright WorldwideBase 2005-2009