header kinderbase


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Het
Lager Onderwijs

 

terug naar de startpagina >>

 
lager onderwijs : wat houdt dat in >>


wat bestaat er allemaal >>
De lagere school is een knaller van een belevenis voor jou kind.  Ik veronderstel dat 1 september voor een 6  jarige zowat de meest omstreden datum is in die periode van zijn ontwikkeling.
Aan de ene kant voelt hij zich 'groot', want hij mag voor het eerst naar de 'grote school', maar aan de andere kant voelt hij zich héél klein, want jou kersvers lager schoolkind stelt zich nogal wat vragen.
Als ouder heb je er natuurlijk alles aan gedaan om 'the mood' erin te brengen .... de speelgoed boekentas wordt ingeruild voor een meer 'volwassen' exemplaar, gevuld met het bijhorende assortiment balpennen, stiften en kleurpotloden en een echte cursusblok of schrift, want jou kleuter is nu plots een 'grote jongen' of een 'groot meisje'.
Pech mensen, want jou huppel kan die knop niet zomaar in één, twee, drie omdraaien .... daar moet er wel een beetje meer tijd overgaan !  De entourage die jij errond creëert is natuurlijk positief, maar jou kind beseft duidelijk dat zijn of haar leven vanaf nu een stuk ernstiger wordt en dat er effectief een nieuwe periode in zijn of haar leven is aangebroken. Méér dan ooit is jou aandacht en inbreng noodzakelijk !

Laten we zoals altijd beginnen bij het begin niewaar : wat verstaan we nu eigenlijk onder de term 'lager onderwijs' of 'basisonderwijs' ?

Lager onderwijs : wat houdt dat in

In Vlaanderen staat de term 'lager onderwijs' voor de eerste zes leerjaren van het leerplichtonderwijs; met andere woorden : lager onderwijs is verplicht. In België geldt er trouwens een leerplicht tot 18 jaar, dat wil zeggen dat je sowieso moet leren tot je 18de.  Let op, het 'naar school mogen gaan' is niet zo vanzelfsprekend, want je grootouders hebben wellicht een andere tijd meegemaakt.   Ook in bepaalde landen bestaat die leerplicht niet en krijgen we te maken met kinderarbeid (zie onze 'Mensenrechten-Base'). Het onderwijs van elke jongere is bij ons dus een verworven recht.
Kinderen starten in het eerste leerjaar aan de leeftijd van zes jaar en verlaten het lager onderwijs dus na het zesde leerjaar. De leerlingen zijn dan twaalf, maximum dertien jaar oud.
Wanneer we spreken over 'basisonderwijs', dan betreft het meer de overkoepelende term voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

Wat bestaat er allemaal

Laat ons even op een rijtje zetten welke lagere schoolmogelijkheden er zoal bestaan in ons Belgenland :

 • in de eerste plaats kan je terecht in het 'vrije onderwijs' of in het 'gemeenschapsonderwijs' (de 'Staatsschool', in de volksmond). Beiden hebben een ruim aanbod aan onderwijsmogelijkheden en hebben beslist een afdeling in jou buurt.
   
 • het gewoon lager onderwijs of basisonderwijs.  
  Een overzicht van de scholen die basisonderwijs verzorgen in België, vind je op
  SchoolNET, dat is een databank van het Vlaams onderwijs of op de onderwijssite van Vlaanderen.be.
   
 • het buitengewoon lager onderwijs of basisonderwijs.
  Het buitengewoon lager onderwijs of basisonderwijs richt zich onder andere  tot kinderen met een handicap. Het is ingedeeld in acht verschillende types:
  type 1: voor kinderen met een licht mentale handicap
  type 2: voor kinderen met een matig of ernstig mentale handicap
  type 3: voor kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen
  type 4: voor kinderen met een fysieke (= lichamelijke) handicap
  type 5: voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium
  type 6: voor kinderen met een visuele handicap
  type 7: voor kinderen met een auditieve handicap
  type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen.
  Een overzicht van de scholen waar je bij ons terecht kan voor buitengewoon basisonderwijs, vind je ook op de
  onderwijssite van Vlaanderen.be.  Je kan zelf het type aanduiden voor meer specifieke informatie.
  Wij besteden trouwens een
  afzonderlijke pagina aan het buitengewoon lager onderwijs, omdat de schoolkeuze in dat geval voor u en uw lager schoolkind extra wordt bemoeilijkt.
   
 • de bijzondere onderwijsmethoden.  
  Hieronder vind je enkele alternatieve -als we het zo mogen uitdrukken- schoolmogelijkheden voor je kind, waar er meer nadruk wordt gelegd op het 'ervaren' als onderwijsvorm. 

Freinet  en  Info over het Freinet-onderwijs

Jenaplan in Vlaanderen
 en  Info over het Jenaplan-onderwijs

Leefschool
  en  Leefscholen in Vlaanderen

Montessori in Vlaanderen  en  Info over Montessori-onderwijs

Steinerscholen in Vlaanderen
  en  Uitgangspunten van een Steinerschool

 • verder zijn er in Vlaanderen ook Franstalige scholen die basisonderricht geven.  Je vindt hier een overzicht.
   
 • tenslotte kan je in België kiezen voor 'huis-onderwijs'.  Jawel, want bij ons bestaat er geen 'schoolplicht', maar een 'leerplicht'.  Dus je kind thuis laten studeren kan, maar dan moet jij dat als ouder natuurlijk zelf bekostigen. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan huisonderwijs. Zo moet het bijvoorbeeld over contactonderwijs gaan en niet louter zelfstudie. De inspectie kan steeds komen controleren of je kind thuis wel degelijk onderwezen wordt. Als de inspectie tweemaal een negatieve evaluatie geeft, wordt je kind verplicht ingeschreven in een school.
  In de praktijk komt huisonderwijs niet zoveel voor. Het vergt immers heel veel inzet en discipline, zowel van het kind als van de ouders.  Bovendien is dit niet altijd haalbaar als je denkt aan het aantal studierichtingen met bijhorende praktijk en stage. Een school biedt je kind trouwens ook kansen om sociale contacten te leggen met leeftijdsgenoten en een vriendenkring uit te bouwen.
 
   

Kinderen

© copyright WorldwideBase 2005-2009