header kinderbase


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Welzijnszorg, jongerenhulp en gezinsondersteuning

naar de startpagina >>
Welzijnszorg - algemeen
Vlaams minister voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen : Adelheid Byttebier
Vlaamse Overheid - Welzijn en Gezondheid
Ga naar www.vlaanderen.be
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie
Kind & Gezin - Vlaamse Openbare Instelling
Algemeen Welzijnswerk
Armoedebestrijding
Vlaamse Minderhedenbeleid
Gelijke Kansen in Vlaanderen
Logo: Ik kies voor evenwicht - link: beginpagina
Centra in Vlaanderen voor Algemeen Welzijnswerk
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Teleonthaal 106
Provincie Antwerpen
CAW De Kempen Herentals
014/23.55.38
CAW De Mare Antwerpen
03-247 88 17
CAW De Stroming Antwerp. 03-231 55 21
CAW Metropool Berchem - Antwerpen - 03-244 17 90
CAW De Terp Antwerpen
03-244 17 90
CAW Het Welzijnshuis - Willebroek - 03-860 90 10
CAW Markant Antwerpen
03-244 17 90
Provincie Limburg
CAW 't Verschil - Hasselt
011-82.35.94 of 011-85.92.40
CAW De Maretak - Hasselt
011-28.46.49
CAW De Voorzorg - Hasselt
011-24.97.86
CAW Het Klaverblad - Hasselt
011-85.99.20
Provincie
Oost-Vlaanderen
CAW Artevelde vzw - Gent
09-225 00 02
CAW Visserij - Gent
09-223 66 55
CAW 't Dak-Teledienst vzw - Dendermonde - 052/25.99.52
CAW Regio Aalst - CAWRA
053/78.35.35
CAW Zuid-Oost-Vlaanderen Sociaal Huis Pandora -
09/360 33 66  
Provincie Vlaams Brabant en Brussel
CAW Zenne en ZoniŽn vzw Halle - 02-361 09 16
CAW Vilvoorde vzw
02-252 09 39
CAW Delta - Ninove
054≠32.26.00
CAW Hageborg vzw - Diest
013-33 52 47
CAW Leuven vzw -
016-29 93 71
CAW MozaÔek - Brussel
02-227.02.04
Provincie
West-Vlaanderen
CAW De Viersprong - Brugge
050-47 10 47
CAW De Papaver - Veurne
058-28 00 21
CAW Stimulans - Kortrijk
056-53 21 51
CAW Piramide - Kortrijk
056-24 56 24
CAW De Papaver - Ieper
057-22 03 91 (administr.)
CAW De Papaver - Ieper
057-20 51 86
Onderwijs - info en hulp
Infolijn Onderwijs
Rechten en plichten op school :
veronique.adriaens@ond.
vlaanderen.be
Steunpunt ouders en leerlingen : secundair onderwijs -
elke.ghijssels@ond.vlaanderen.be
Ouderparticipatie -
info@koogo.info
ROGO - info@koogo.info
Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Onderwijs - klachten
Commissie laakbare praktijken
02 - 553 92 32
KlachtencoŲrdinator van het Gemeenschapsonderwijs -
gerrit.pearce@rago.be
Vlaamse Ombudsdienst
Vragen over opvoeding
De opvoedingstelefoon Vlaanderen 070/222.330
Kind & Gezin
Kindermishandeling
Vertrouwenscentra
Antwerpen   03 230 41 90
Brugge   050 34 57 57
Gent 09 216 73 30
Hasselt   011 27 46 72
Jette 02 477 60 60
Leuven 016 30 17 30
Mechelen   015 20 21 31
Turnhout 014 42 22 03
Kind in Nood - Brussel
Gezinsondersteunende Pleegzorg - Kind & Gezin
Kinderdienst van Teledienst Brussel - 02 289 72 70
Gezinsplaatsingsdienst 'De Mutsaard' - Antwerpen -
03 247 88 60
'Opvang' hoofdzetel - Gent
09 245 27 26
Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum vzw - Gent -
09 223 66 55
Wanted ! ! !
Gezocht, medewerkers die een pagina van Ibase4web willen beheren.
Bent u voor hiervoor geÔnteresseerd, neem
dan contact op met onze webmaster
Gino

  

Om bepaalde documenten in pdf-formaat te kunnen lezen, kan u hier Acrobat Reader downloaden. 
 
Jeugdzorg Vlaanderen -  ondersteunende organisaties
Vlamingen in de wereld
Trefpunt Zelfhulp
016-23.65.07
logo Trefpunt Zelfhulp vzw
Jongereninformatie.be
Kinderen- en jongerenrechten organisaties in BelgiŽ
Zie ook onze rubriek 'Mensenrechten'>>
Unicef Belgium
Liga voor de Mensenrechten
Amnesty International Vlaanderen
Childfocus BelgiŽ
Kinderrechten
Kinderrechten wetgeving
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
Kinder- en Jongerentelefoon
Kinderrechtswinkel
Kinderrechtencommissariaat
Kinderrechten educatie
Opvoedingswinkel - Genk
Jongereninformatie.be
Jeugdzorg initiatieven
BAAL - Lommel
De Wissel
Oikoten ontheming herstelbemiddeling
Sporen vzw - centrum voor integrale jeugdzorg
BAS vzw - bemiddelingsbureau
Pleegzorg
De Federatie Pleegzorg
016-23 97 75
Adressen Vlaamse diensten voor Pleegzorg per arrondissement
Vlaamse Vereniging voor Pleegzorg : Pleegouders
Kalmthout - 03-666 98 66
Oostduinkerke 058-51 80 52
Schoten - 03-646 18 00
Limburgse Pleeggezinnen Groep vzw - Heusen-Zolder
011-53 72 20 en
Stevoort - 011-31 22 72
Brochures en andere infobronnen of -materiaal
Welzijnswoordenboek - uitleg over de begrippen
Veilig Genieten - info voor jongeren over veilige seks
Laat je geen geweld aandoen
Rapport algemene preventie Integrale Jeugdzorg
Handinfo - info voor personen met een handicap
Ondersteunende welzijnsorganisaties
Het Trefpunt Zelfhulp vzw
Het Welzijnsnet
Welzijnszorg
Caritas Catholica
Logo Welzijnszorg
Ruim overzicht van verdere diensten rond Welzijnszorg
( bevat ruim 600 links ) >>
Diensten Geestelijke Gezondheidszorg
Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg
Administratie Gezondheids-zorg - Team CGG - Brussel
02-553 35 97
Koning Boudewijnstichting : Jongeren en depressie
Overlegplatforms voor Geestelijke Gezondheidszorg
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid

Verbond der Verzorgings- instellingen
Vereniging voor Alcohol en Drugproblemen
Overzicht links Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen - portaalsite

Uilenspiegel

Centrum voor Alcohol en Drugproblemen - Limburg
Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender
CGG Ahasverus vzw -
Advies- en Begeleidings Centrum in Asse >>
CGG Aeneas Grimbergen >>
Centrum De Poort Halle >>
Therapiectr. in Vilvoorde >>
Centra in Vlaanderen voor Integrale Gezinszorg
CIG De Stobbe - Antwerpen
03-260 68 60
CIG De Vogelzang - Brussel
02-660 58 70
CIG De Merode - Kasterlee
014-85 25 36
CIG Ten Anker - Klemskerke
059-23 46 78
CIG Ter Leye - Kortrijk
056-22 20 51
Noodlijnen
Child Focus 110
Medische spoeddienst 100
Politie 101
Rode Kruis Vlaanderen 105
Tele-onthaal 106
Opvoeding
Opvoedadvies
Opvoedingsondersteuning
Ouders online
Vrije opvoeding
Kind & Gezin : opvoeding
Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang
Gezondheid.be - opvoeding
Sport in de opvoeding
Klasse.be - opvoeding
Website orthopedagogiek
Standaardpagina - Ndl.
Ouderschap, opvoeding en onderwijs
Vrijwilligerswerk voor vorming en jeugdzorg
Infosite vrijwilligerswerk Vlaamse administratie
Vrijwilligerswerk.be
Vrijwilligersbeleid - regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid
Hulp bij gezins- en opvoedingsproblemen
Centra voor Integrale Gezinszorg -opvangadressen
Diensten voor private gezinsplaatsing - adressen
Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning - adressen
Overheidsdiensten voor
Jeugdhulp in Vlaanderen
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
Logo Vlaams Fonds
Het Algemeen Welzijnswerk (AWW)
Kind & Gezin
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Centra voor Leerlingenbegeleiding
Telefonische info en begeleiding
JO-lijn: klachten en vragen rond Bijzondere Jeugdzorg
Tel. 0800-900 33
Jongerentelefoon
078/15.14.13
Terug naar homepage
Teleonthaal - 106
Vlaamse Infolijn voor Blinden en Slechtzienden
0800-93.369
Ons Kindje Leuven - 016-29 99 57 Brussel-Halle-Vilvoorde -
02-720 10 75 (avond) en
Antwerpen - 03-663 02 41
Vlaamse overheids- diensten en erkende organisaties
Departement onderwijs
Centrum voor leerlingen begeleiding
De Vrije Centra voor leerlingen begeleiding
Permanent Ondersteuningscentrum voor de CLB's van het Gemeenschapsonderwijs
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Jeugdbeleid van de Vlaamse Gemeenschap
Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap
In Petto : jeugddienst informatie en preventie
Jeugdwerknet
Terug
Overlegplatforms voor Geestelijke Gezondheidszorg
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Welzijn en Gezondheid
Integrale Jeugdhulp
Start Integrale Jeugdhulp
Regio Antwerpen >>
Regio Gent - Meetjesland >>
Regio Limburg >>
Diverse hulplijnen -
alfabetisch
ADHD - hyperkinesie :
centrum Zit Stil vzw
Aids - de Aidstelefoon :
www.sensoa.be
Alcoholprobleem
Anonieme Alcoholisten
Astma en Allergie -
Astmastichting BelgiŽ
Autisme - Vlaamse Vereniging Autisme
Diabetes - de Vlaamse Diabetes Vereniging
Drug- en Alcoholprobleem -
VAD
Dyslexie : vzw Dies-lekti-kus
info@dieslektikus.be
Dyspraxie : Ouderwerkgroep Dyspraxis -
vzw.dyspraxis@pi.be
Eetstoornis : Vereniging anorexia nervosa
Epilepsie - Vlaamse Liga tegen Epilepsie
Examens -
Teleblok : 078 - 15 40 60
Gilles de la Tourette : Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette
Homoseksualiteit :
Federatie werkgroepen homoseksualiteit
Hoogbegaafd : Vereniging voor begaafde kinderen en adolescenten - Bekina
Handicap : Pilootouders buitengewoon onderwijs -
02 - 759 98 85
Kanker - Vlaamse Liga tegen Kanker
Kinderopvang - Kind & Gezin
Leerproblemen - Sprankel
Multiple Sclerose : MS-liga Vlaanderen
Ongewenst seksueel gedrag op school en werk : Limits
Partnergeweld : Pandora
pandora.vzw@pandora.be
Pesten op school : Limits
Pesten, stalking en mobbing : Sasam
Racisme : Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
of
Gelijke Kansen Vlaanderen
Reuma : Vlaamse reuma liga
Seks en relaties : CGSO
Stotteren : Zelfhulpgroep Best
of
Vereniging van ouders van stotterende Kinderen -
  03 - 322 06 48
Thuiszorg : Werkgroep thuisverzorgers
werkgroep.thuisverzorgers@skynet.be
Veilig voedsel : OIVO
Verkeersongeluk : Ouders van verongelukte kinderen
Verlegen : Vereniging voor verlegen mensen
Zelfmoordpreventie : Centrum ter preventie van zelfmoord
cpz@pi.be
Zwaarlijvig : Vlaamse vereniging van voedingsdeskundigen en diŽtisten 0478 - 48 20 48
Zwanger : Centrum voor Relatievorming en Zwangerschapsproblemen
Overzicht zelfhulpgroepen - Trefpunt Zelfhulp
Algemene vragen : de Vlaamse Infolijn
Onze eigen pagina's rond ouders, kinderen en jongeren
Kinder Base Startpagina
Puberteit
Ouderorganisaties
De Gezinsbond
Raad van Ouders van de Jeugdhulp vzw
Logo ROJ - Link naar startpagina
Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs
Vlaamse confederatie van Ouders en Ouder verenigingen
Brussels Overleg- en coŲrdinatiecentrum voor het officieel onderwijs vzw
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
Vlaamse Federatie van Gehandicapte Jongeren
Platform van Vlaamse ouder- en familieverenigingen
Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap
Verenigingen van/voor personen met een handicap - overzicht adressen
Centrum 'Zit stil' vzw
Uilenspiegel, patiŽnten vereniging geestelijke gezondheidszorg
Nationale Koningin Fabiola Stichting voor de Geestelijke Gezondheid
Koning Boudewijnstichting - jongeren en depressie
Ouders voor inclusie
Zelfhulp.start.be - portaalsite
Trefpunt zelfhulp - zelfhulp groepen
Wat nu ? vzw
Ouders voor Zorgverbreding
Opvang Tekort vzw -  rechten van de mentaal gehandicapte kinderen
Bijzondere Jeugdbijstand
Overzicht comitťs voor bijzondere jeugdzorg
Overzicht sociale diensten bij de jeugdrechtbank
Overzicht bemiddelings- commissies bijzondere jeugdbijstand
JO-lijn: klachten en vragen rond Bijzondere Jeugdzorg, zowel voor jongeren als voor ouders
Gemeenschapsinstellingen voor Gerechtelijke Jeugdhulp
De Zande - Ruiselede
De Kempen - Mol
De Grubbe - Everberg
Forum - Ervaringen lezen en uitwisselen
Forum WorldwideBase
(in opmaak)
Jongereninformatie.be
Similes - omgaan met psychiatrische patiŽnten
Ons Kindje : Ouders niet samenwonende kinderen in de jeugdhulp - forum
Femistyle - forum opvoeding
Gehandicaptenzorg
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap - de afdelingen :
Antwerpen - 03-270.34.40
Limburg - 011-27.94.20
Oost-Vlaander.09-225.26.90
Vl. Brabant - 02-225.84.28

West-Vlaand.050-39.09.21
Katholieke Vereniging van Gehandicapten
Federatie van Revalidatiecentra voor Mentaal en Psychisch Mindervaliden 09-228.21.67
Federatie van Revalidatiecentra voor Spraak- en Gehoorge-stoorden - 09-223.36.46
Federatie van Vlaamse SIMILES-Kringen -
016-23.23.82
Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten
Verbond voor Voorzieningen voor Jeugd- en Gehandicapten-zorg - 02-511.44.70
Vlaams Informatie- en Communicatiecentrum Handicap en Technologie
016-32.91.00
Vlaamse Federatie Gehandicapte Jongeren
02-515.02.62
Vlaamse Federatie van Consultatiebureaus voor Gehandicapten 050-34.92.11
Vlaamse Federatie voor Gehandicapten
Vormingsinstituut voor Begeleiding van Gehandicapten
016-23.51.21
Logo van de VLGVlaamse Liga voor Gehandicapten-sport
Vlaamse Federatie voor Gehandicaptensport -
02-515.02.60
Federatie van Vlaamse Doven en slechthorenden -
09-224.46.76
Ouders van Dove Kinderen -
03-605.25.16
Onder Ons (Vereniging voor hardhorenden) 03-236.06.89
Belangenvereniging rond doofblindheid 050-34.03.41
Vlaamse Vereniging voor Mensen met een Gehoor-stoornis - 03-888.14.19
ZoniŽnclub - 09-239.91.48

Blindenzorg Licht en Liefde -
050-40.60.50
Logo Blindenzorg Licht en Liefde

Brailleliga vzw 02-533.32.11
De Braillekrant vzw -
02-467.27.66
Vlaamse Blindenbibliotheek -
02-423.04.11
Vlaamse Klank- en Braille-bibliotheek Licht en Liefde vzw
050-40.60.10
Vereniging van Blinden en Slechtzienden - Kortrijk -
056-52.06.74
ONA : Oeuvre Nationale des Aveugles
VIGIN (Visueel Gehandicapten Integreren) - Waregem -
  056-60.81.23
Heller Keller - Asse/Zellik -
02-466.94.40
Kennis- en Ondersteunings-centrum
KOC logo
Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden - Antwerpen 03-248.54.78
Vereniging Anna Temmerman - Brugge - 050-34.03.41
 

Vanzelfsprekend is dit overzicht niet volledig en hebben wij niet alle links gevonden
om op deze pagina te vermelden. Indien u niet vermeld werd, onze verontschuldigingen.
Wenst u een link aan deze pagina toe te voegen,
stuur ons dan een >>mailtje<< met de gegevens.  Bedankt.  De redactie.

 

Kinderen

© copyright WorldwideBase 2005-2009