header People and society worldwidebase

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De Royal page

 
   

 

 

 


Welkom op onze Royal page !

 
wat is een monarchie

de Belgische koningen

taak en bevoegdheden van de koning

de koninklijke familie

De geschiedenis van het Belgisch Koninkrijk

voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog

tussen de twee Wereldoorlogen

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Wat is een monarchie

BelgiŽ is een representatieve en parlementaire monarchie, waarin alle machten van de natie uitgaan (art. 33 Grondwet).
De opeenvolgende grondwetswijzigingen in de periode 1970-1993 en een aantal bijzondere en gewone wetten betreffende de institutionele hervormingen hebben BelgiŽ omgebouwd van een gedecentraliseerde eenheidsstaat tot een federale staat waarin de soevereiniteit wordt gedeeld door de centrale staat (federatie) enerzijds en de gewesten en de gemeenschappen anderzijds. Een woordje uitleg.
Een monarchie betekent oorspronkelijk de regeringsvorm waarbij de hoogste macht ongedeeld in handen van ťťn (vorstelijk) persoon is (absolute monarchie), in tegenstelling tot een republiek, waar de macht over een aantal personen is verdeeld.
Sedert de opkomst van de constitutionele monarchie (19de eeuw) kon de monarch de wetgevende macht slechts in samenwerking met de volksvertegenwoordiging uitoefenen, terwijl de rechterlijke macht aan onafhankelijke rechters werd opgedragen. Slechts de uitvoerende macht berustte nog bij de vorst. Bij de volledige ontplooiing van het parlementaire stelsel is de persoonlijke invloed van de vorst op de uitvoerende macht praktisch verdwenen.
Een kenmerk van de monarchie is in het algemeen de erfelijkheid van het koningschap. Historisch is dit niet essentieel: voorheen werd in tal van landen de koning gekozen, en de jongste tijd is opnieuw de monarchie met een gekozen staatshoofd ontstaan (bijvoorbeeld in MaleisiŽ).

 

De Belgische koningen


Sinds 21 juli 1831 telt BelgiŽ in totaal zeven koningen; in principe zes, want prins Karel was gedurende zes jaar regent van BelgiŽ. Een biografie ( op afzonderlijke pagina's).

 

Taak en bevoegdheden van de koning

Op het politiek vlak vertaalt de actie van de Koning zich niet door een eigen of persoonlijk gezag, dat hij zou kunnen uitoefenen buiten de samenwerking met de ministers. Het is via advies, suggesties, waarschuwingen, verwittigingen en aanmoedigingen dat de Koning een invloed uitoefent op de politieke hoofdrolspelers. Zijn optreden past in een sfeer van continuÔteit, van duur, van lange-termijnobjectieven voor het land en de staat. Deze activiteit van de Koning uit zich in de dialoog die hij voert met alle actoren van het politieke besluitvormingsproces.
Daarom ontmoet de Koning niet enkel vertegenwoordigers van de politieke wereld maar ook al wie een rol speelt in het land. Deze ontmoetingen, waarvan de inhoud steeds vertrouwelijk blijft, vormen een waardevolle bron van informatie voor de Koning en bieden hem de gelegenheid zijn invloed uit te oefenen. Het belang en de invloed van het politieke optreden van de Koning varieren naargelang de omstandigheden en het ritme van het openbaar leven. Zijn optreden moet vooral constant zijn. Op bepaalde ogenblikken treedt de Koning echter duidelijker op de voorgrond, ook al wordt hij steeds gedekt door de ministeriŽle verantwoordelijkheid, namelijk in de periodes van regeringsvorming.
De Voorzitters van de gewestelijke en gemeenschappelijke regeringen leggen de eed af in de handen van de Koning. Hij ontvangt ook de leden van de gewest- en gemeenschapsregeringen en parlementen in audiŽntie.


 

De koninklijke familie

Sedert zijn oprichting in 1831 is BelgiŽ een erfelijke constitutionele monarchie. De Koning, die door de Grondwet boven godsdiensten en ideologieŽn, boven politieke overtuigingen en debatten en boven economische belangen wordt geplaatst, is tegelijk de bewaker van de eenheid en de onafhankelijkheid van het land.

Koning Albert II, zesde Koning der Belgen, legde op 9 augustus 1993 de grondwettelijke eed af. Hij is de echtgenoot van Donna Paola Ruffo di Calabria.

De Koning en de Koningin hebben drie kinderen: Prins Filip, Prinses Astrid en Prins Laurent.

Prins Filip en zijn echtgenote, Prinses Mathilde, hebben een dochter, Prinses Elisabeth en een zoontje, Prins GabriŽl.

Prinses Astrid en haar echtgenoot, Prins Lorenz, hebben vijf kinderen: Prins Amedeo, Prinses Maria Laura, Prins Joachim, Prinses Luisa Maria en Prinses Laetitia Maria.

Prins Laurent en zijn echtgenote, Prinses Claire, hebben een dochter, Prinses Louise.

 

 
   

People and society worldwidebase

© copyright WorldwideBase 2005-2009