header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Skeletbouw

 
   
 

 

Skeletbouw, bouwwijze waarbij zowel de verticale belastingen (eigen gewicht, nuttige belasting) als de horizontale (windkrachten, aardbevingen e.d.) worden opgenomen door het skelet, een frame van kolommen, balken en vloeren, waarvan de vormstabiliteit zo hoog mogelijk is. De vroegste vorm van skeletbouw kan men terugvinden in de vakwerkbouw uit de middeleeuwen, waarbij het houten stijlen- en balkenstelsel de draagconstructie uitmaakt en de gemetselde of lemen muren de afbouwconstructie vormt tussen buiten- en binnenklimaat.

1. Gevel en skelet

Bij skeletbouw hebben gevels en binnenmuren geen constructieve functie. Het skelet brengt de opgenomen belastingen over op de funderingsbalken, die weer rusten op poeren of heipalen. De binnenwanden dienen te voldoen aan isolatie-eisen ten aanzien van geluidbelasting en zijn soms verplaatsbaar. De buitenwanden, thermisch geļsoleerd en bestand tegen klimaatsinvloeden, kunnen het skelet zichtbaar laten of verhullen, in het laatste geval wordt de gevel meestal samengesteld uit lichte montage-elementen, die tegen het skelet worden bevestigd. Een dergelijke gevel, die als een gordijn om het gebouw wordt getrokken, wordt gordijngevel (curtainwall) genoemd; indien deze hoofdzakelijk uit panelen bestaat, waarin hoofdzakelijk glas is verwerkt, spreekt men ook wel van vliesgevel. Indien het skelet doorloopt tot in de gevel, kunnen meer massieve materialen worden toegepast zoals bijv. baksteen, natuursteen, sierbeton e.d. Skeletbouw heeft als voordelen o.a. een besparing op het eigen gewicht; voorts is een skeletconstructie exacter te berekenen dan een massieve bouwmuurconstructie.

2. Typen

Men onderscheidt in skeletbouw drie vormen:

Het gewapend-betonskelet, veel toegepast bij hoogbouw, kan nog worden onderscheiden in het skelet dat geheel in de bouw wordt gestort en het skelet dat op de bouw uit geprefabriceerde (voorgespannen) gewapend-betonelementen wordt samengesteld. Belangrijke voordelen ten opzichte van skeletbouw vervaardigd uit andere materialen zijn de grotere brandveiligheid en het ontbreken van onderhoud. Nadelen zijn dat de geluidsoverdracht (met betrekking tot contactgeluiden) groter is en dat later geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht, hoewel in dit geval demontabele bouwsystemen voorhanden zijn, die zelfs functieveranderingen mogelijk maken. Een nadeel van op de bouw vervaardigde betonskeletten (wat overigens voor alle betonprojecten geldt) kan zijn stagnatie bij vorst.

Het staalskelet, vooral toegepast in de utiliteitsbouw (scholen, kantoren, flatgebouwen, enz.), heeft als belangrijk voordeel de korte bouwtijd en de geringere afmeting en doorsnede van de constructie-elementen. Staalconstructies behoeven vaak een brandwerende omkleding.

Het houtskelet, veel toegepast in de woningbouw, kan zowel ter plaatse als van tevoren in de werkplaats worden vervaardigd (prefabricage). Houtskeletbouw geeft een grote vrijheid van ontwerp en het vervoer van de constructie-elementen is door de lage massa ook bij prefabricage te overzien en minder duur.

 
   

Nieuwe pagina 1

© copyright WorldwideBase 2005-2009