header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Systeembouw

 
   
 

Systeembouw ook montagebouw, verzamelnaam voor bouwwijzen die bij bouw in grote series of van grote eenheden door systematisering van het productieproces in het algemeen en van de uitvoeringstechniek in het bijzonder tijd-, geld- en/of arbeidsbesparing, alsmede kwaliteitsverbetering beogen in vergelijking met de traditionele bouw.

Systeembouw en traditionele bouw zijn geen scherp omlijnde begrippen: alle bouwactiviteit streeft enerzijds naar systematisering en rationalisering en is anderzijds gebonden aan gevestigde gewoonten en ervaring. Vele elementen van de systeembouw, zoals prefabricage, repeteerbaarheid, arbeidsverdeling, rationalisatie en mechanisatie, doen zich ook bij het traditionele bouwen voor; bij de systeembouw echter worden de systematische maatregelen op grotere schaal of consequenter genomen. Integrale systematisering levert meestal een beperkt assortiment op en is pas doeltreffend bij zeer grote series. Daarom bestaat bij de meeste bouwsystemen een wat losser verband tussen programma, ontwerp en uitvoering: de consument heeft dan meer keus, aanpassing aan uiteenlopende situaties is mogelijk en ook kleinere series kunnen concurrerend worden geproduceerd. Bij deze systemen worden doorgaans zoveel mogelijk onderdelen in eigen of toeleverende fabrieken gemaakt (prefabricage); de arbeid op de bouwplaats gelijkt dan meer op monteren dan op bouwen (montagebouw). Zie ook skeletbouw.

 
 
   

Nieuwe pagina 1

copyright WorldwideBase 2005-2009