header bouwen

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Trap

 
   
 

 

Trap, afbouwconstructie als verbinding tussen twee of meer niveaus. Men onderscheidt treden, waarop men loopt, stootborden, die de openingen tussen de treden vullen, en bomen, de balken die de trap terzijde begrenzen en waarin treden en stootborden zijn bevestigd. Een onderste trede, waarop trappaal en trapboom steunen, wordt bloktrede genoemd. De helling van een trap (25 45) wordt bepaald door de verhouding tussen optrede en aantrede, resp. de verticale en horizontale afstand tussen twee opvolgende treden.

Naar de vorm zijn trappen globaal te onderscheiden in steektrappen en wenteltrappen. Bij steektrappen vormen de verticale projecties van de bomen evenwijdige rechte lijnen; bij een rechte steektrap staan alle treden loodrecht op de bomen, bij een scheve maken alle treden dezelfde hoek met de bomen en bij een scheluwe zijn alle treden trapeziumvormig. Wenteltrappen zijn te onderscheiden in spiltrappen, waarbij de binnenboom is vervangen door een verticale kolom, en Engelse trappen, waarbij beide bomen een spiraalvormig verloop hebben. In de woningbouw wordt vaak een richtingverandering van een trap verkregen door een kwartslag aan begin of eind van een steektrap. Ook past men wel een bordes toe, een korte, horizontale vloer tussen twee traparmen.

 
   

Nieuwe pagina 1

copyright WorldwideBase 2005-2009