header People and society worldwidebase

 


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Vakbonden

 
   


Welkom op jou jobinfo rubriek. Hier vind je heel wat informatie en tips die jou helpen begeleiden naar de job van je leven. Veel succes toegewenst !

 Historiek

Vacante jobs
Interim bureaus
Opleidingen
Starten als zelfstandige
Vakbonden

 

 

 

 

 

 

 


Het
Belgische vakbondswezen staat erg sterk: zes op tien werknemers zijn lid van een vakbond. Daarin wordt België op wereldvlak alleen nog voorafgegaan door de Scandinavische landen. Vaak treden de vakbonden samen op om hun eisen te verwezenlijken.

De vakbonden zijn georganiseerd volgens een tweepijlersysteem: enerzijds zijn er de vak- of beroepscentrales, die de werknemers groeperen per bedrijfssector. Voorbeelden hiervan zijn de centrales voor de metaalsector, de transportsector, voor de werknemers bij openbare diensten, voor de bedienden en kaderleden. Anderzijds bestaan de vakbonden uit gewestelijke afdelingen, die de leden groeperen per streek.

Elke pijler speelt zijn eigen rol in de werking van de vakbond:

De vakcentrales vertegenwoordigen de werknemers in het sociaal overleg op sectoraal niveau (in de paritaire comités, bedrijfsraden en beroepscomités) en op het niveau van het bedrijf (in de ondernemingsraad en de comités voor Preventie en Bescherming op het Werk). Voorts bestuderen de vakcentrales de beroepsproblemen, de arbeidsvoorwaarden en de tewerkstelling per sector. Ten slotte roepen zij de stakingen uit en leiden ze ook.

De gewestelijke afdelingen organiseren de dienstverlening aan de leden. Zij dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het officiële werkloosheidsbeleid en betalen de werkloosheidsvergoedingen. Verder organiseren zij de syndicale vorming, innen de syndicale bijdragen en geven juridisch advies aan hun leden, bijvoorbeeld in verband met kinderbijslag, pensioen en studiebeurzen. De gewestelijke en plaatselijke afdelingen organiseren ten slotte
ook lokale vakbondsactiviteiten.

De vakcentrales en gewestelijke afdelingen worden volgens de federale structuur van België op gewest- en gemeenschapsniveau overkoepeld door een regionale afdeling (voor Vlaanderen, Wallonië of Brussel). Helemaal aan de top van de piramide bevindt zich dan het nationaal secretariaat of de zogenaamde ‘confederatie’. Deze federale top bepaalt de standpunten op federaal en interprofessioneel vlak en neemt deel aan het sociaal overleg op dit niveau. Uiteraard zorgt het nationaal secretariaat ook voor het algemeen financieel beleid, de algemene administratie en de coördinatie van enkele diensten, zoals informatie en studie.

Klik op het logo en bezoek de site van de Belgische vakbonden 

 
     
Staat uw vakbondsorganisatie niet vermeld, mail ons uw logo en gegevens door
Wij plaatsen ze voor u - klik hier >>
   

 

 
   

People and society worldwidebase

© copyright WorldwideBase 2005-2009