header kinderbase


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Van peuter naar kleuter

 

terug naar de startpagina >>

  

 

 

 


In de eerste plaats spreken we over een kleuter wanneer jou huppel de peuterleeftijd van drie jaar voorbij is, maar nog niet toe is aan de Lagere School.  Daar zit inderdaad nog een hele poos tussen; tot z'n zes jaar.  De kleutertijd is een leuke tijd voor je kind. Hij ontdekt steeds meer z'n eigen mogelijkheden (en grenzen), hij gaat naar de kleuterschool en zijn kijk op de wereld wordt stelselmatig verruimd ... en nog niet zo'n klein beetje !
 

Wat mag je verwachten van je kleuter

Met andere woorden, wat zijn zowat de algemene, typische kenmerken van de kleuterleeftijd. We zetten ze even op een rijtje.

 • Lichamelijk
  Als peuter zag hij er nog mollig uit maar omdat een kleuter vlugger groeit dan in gewicht bijkomt, verdwijnt dit nu al vlug. Zijn spieren worden steviger en daardoor kan hij steeds harmonischer bewegen.

 • Verstandelijk
  In de kleuterklas leert de kleuter omgaan met zijn medekleuters en de juf. Hierdoor krijgt de kleuter de kans krijgt om steeds nieuwe ervaringen op te doen en leert hij de werkelijkheid beter kennen. Daarnaast heeft hij een hele rijke fantasie, waardoor de grens tussen de realiteit en de fantasiewereld niet altijd even duidelijk is. Ook zijn denken is nog heel subjectief, omdat hij alles steeds verklaart vanuit zijn eigen ervaringen binnen zijn eigen leefomgeving.

 • Verbaal
  De kleuter kan al hele redevoeringen vertellen (of verzinnen) en kan soms heel spontaan leuke reacties geven op een bepaalde gebeurtenis, bij iets wat hij ziet of bij een handeling die hij uitvoert.  Dit is zo ongeveer de fase waarin ouders een blos op de wangen krijgen, wanneer hun rakker ten pas en ten onpas over iets of iemand een flapuit reactie geeft !  Kleuters zijn leergierig ... gelukkig maar, en in deze kinderfase is het woordje 'waarom' dan ook een veelvuldig terugkerend item. Het ontbreekt een kleuter niet aan ongeremde fantasie en dat uit zich ook in z'n taalgebruik. Wanneer hij een bestaand woord te moeilijk of gewoonweg niet leuk vindt, zal hij zelf wel een woordje tevoorschijn toveren.

 • Sociaal
  Daar zijn leefwereld steeds maar ruimer wordt, komt hij ook meer en meer in contact met andere mensen. Hij ontdekt dat er 'grote' mensen zijn en 'kleinere' mensen zoals hij (leeftijdgenootjes), en dan nog héél kleine menskes (vb baby broertje of zusje). Ook ontdekt hij het verschil in sekse. Leeftijdsgenootjes worden belangrijk voor het kind. De jongere kleuters spelen vaak naast elkaar en maken nog dikwijls ruzie. Oudere kleuters spelen al meer samen, bvb. rollenspel. Toch maken ze ook dan nog veel ruzie.
  De kleuter wordt er zich ook steeds meer van bewust dat zijn mama en papa er niet enkel voor hem zijn. Hun liefde en genegenheid moet hij delen met broertjes en/of zusjes. Hierdoor onstaat er vaak een onderlinge rivaliteit tussen hen. Aan die leeftijd beseffen ze wel dat er 'regels' zijn, maar ze beseffen nog niet waarom die er zijn.

 • Gevoelens
  Kleuters kunnen nogal agressief zijn als het gaat om het bezitten van iets.
  Anderzijds zien we een eerste vorm van meeleven. De jonge kleuter zal bij het zien van verdriet niets ondernemen omdat hij zich moeilijk kan inleven. Een oudere kleuter daarentegen doet dit wel al.
  Daarnaast zijn kleuters dikwijls bang van hun eigen fantasieën, omdat ze zelf de grens nog niet kunnen trekken tussen hun fantasie en de werkelijkheid. Ze denken dat er monsters in hun kast of onder hun bed zitten en willen met hun licht aan slapen.

 • Spelen
  Het spel is een héél belangrijke factor in de ontwikkeling van je kleuter.
  Omdat een kleuter graag en gevarieerd speelt, moeten we hem de kans geven om zich volop in het spel uit te leven.
  Hij test zijn eigen mogelijkheden uit in
  bewegingspelletjes.
  Zijn fantasie bereikt een hoogtepunt en daarom bedenkt en speelt de kleuter heel veel
  fantasiespelletjes.
  Dit fantasiespel is enorm belangrijk want het geeft de kleuter een kans om te doen wat in werkelijkheid niet altijd mogelijk is. Ook angsten en spanningen kan hij in deze spelletjes kwijt.
  Van
  receptieve spelletjes, zoals het beluisteren van een sprookje of het bekijken van prenten, geniet de kleuter volop.
  De kleuter werkt met verschillende materialen tijdens het
  constructiespel. Ook hier is een duidelijk merkbare evolutie. Een jonge kleuter maakt of krabbelt zomaar iets. Achteraf gaat hij het benoemen want tijdens het maken was het voor hemzelf ook nog niet duidelijk. Wat later gaat hij in staat zijn om al tijdens het maken te vertellen wat hij nu precies aan het maken is. Nog later zal hij op voorhand kunnen zeggen wat hij gaat maken.
  Ook in het resultaat van zijn werken zit een evolutie.
  Hoe ouder de kleuter wordt, hoe beter je kunt herkennen wat hij nu precies gemaakt heeft. Dit komt omdat hij voor zijn werk steeds meer overeenkomsten in de realiteit gaat zoeken.
  Omdat spelen en de keuze van speelgoed zo belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind, gaan we hier nog eens dieper op in op een
  aparte pagina.

Er zijn trouwens heel wat spelletjes waaraan jij als ouder op een creatieve manier kunt deelnemen.  Terwijl de kleuter ongeremd zijn fantasie de vrije loop laat, hebben wij het als volwassene daar wel een stuk moeilijker mee, maar het is helemaal niet verboden -integendeel, het is méér dan aan te raden- om je te begeven in de leefwereld van je kleuter en samen creatief te spelen, te knutselen, te tekenen of te vertellen.
 

 
   

Kinderen

© copyright WorldwideBase 2005-2009