header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de god Amon

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Amon [mythologie], hoofdgod van de Egyptische stad Thebe vanaf het Nieuwe Rijk. Amon komt met zijn gezellin Amaoenet al in de vroegste funeraire literatuur voor in combinatie met de oergod Noen, de oeroceaan. Zijn naam kan worden geďnterpreteerd als ‘Verborgene’ of ‘Schepper’. Oud-Egyptische woordspelingen benadrukken de eerste betekenis. De godheid heeft in de oudste teksten geen duidelijk profiel en egyptologen betwisten zijn afkomst. K. Sethe trachtte aan te tonen dat Amon oorspronkelijk een windgod uit Hermopolis is geweest die deel uitmaakte van een groep van acht oergoden.

1. Middenrijk

In het vroege Middenrijk bestond er een tempel van Amon en Amaunet in Thebe en vanuit deze stad zou de god onder de naam Amon-Re, een verschijningsvorm van de zonnegod, uitgroeien tot staatsgod. Zijn hoofdtempel bevindt zich thans nog te Karnak. Hier vormde Amon een triade met de lokale (gier)godin Moet en de maangod Chons. Te Luxor werd hij vereerd als Amenopet, ‘Amon van de Harem’, en versmolt met de vruchtbaarheidsgod Min van Koptos.

De oudste afbeelding toont de god antropomorf met twee struisveren op het hoofd. Vanaf de 18de dynastie verschijnt hij ook als een ram (de ramsfinxenallee bij de Karnak-tempel), een stier of een nijlgans. De laatste vorm was ook een zelfstandige oergod en schepper.

2. Late periode

In de Late Periode werd Amon ook afgebeeld als een ‘pantheďstische Bes, een meerkoppige dwerg met dierlijke lichaamsdelen en andere goddelijke attributen. In deze gedaante van de Alheer diende hij vooral een magisch, apotropaeďsch (onheilafwerend) doel.

De hogepriester van Amon was een zeer invloedrijk persoon, mede door de rijkdom van de tempel, zodat hij onder de zwakke laatste koningen van de 19de dynastie de werkelijke macht in handen had.

3. Grieken en Romeinen

De Grieken en Romeinen noemden de god Ammon en identificeerden hem wel met Zeus resp. Jupiter. Beroemd was het orakel van Amon in de Siwa-oase dat ook door Alexander de Grote werd bezocht.
 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009