header dinos

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Archaeopteryx

 

terug naar het overzicht >>

 
Het woord Archaeopteryx komt van het Grieks ( archaios = oud, pterux = vleugel), en is de naam voor de resten van een fossiele vogel die gevonden werden in de lithografische kalksteen van Solnhofen in Beieren (Boven-Jura ). Deze vogel (ter grootte van een flinke kraai) verschilde van de huidige vogels door het bezit van reptielachtige kenmerken zoals: een lange uit niet-vergroeide wervels opgebouwde staart, klauwen aan de drie vrije vingers van de voorste ledemaat en echte tanden. Voorts zijn de beenderen niet hol, zoals bij de huidige vogels. Toch zijn er argumenten, deze resten te rekenen tot de vogels, en wel de aanwezigheid van veren (zelfs op de staart), de in het midden samengegroeide sleutelbeenderen, die een vorkbeen vormen en het naar achteren gerichte verlengde schaambeen.
Er zijn thans zes exemplaren van dit ongeveer 130 miljoen jaar oude fossiel bekend. De eerste vondst in 1860 was de afdruk van een vogelveer, die door von Meyer in 1861 werd beschreven als Archaeopteryx lithographica. Nog in datzelfde jaar werd een skeletafdruk gevonden zonder schedel en beschreven als Archaeopteryx macrura. Dit fossiel bevindt zich in het Brits Museum te Londen en is door J.A. Wagner beschreven. De derde vondst werd gedaan op de Blumberg bij Eichstätt en werd beschreven door W.B. Dames. Dit fossiel, vrijwel volledig, bevindt zich te Berlijn. Het werd beschreven onder de naam Archaeornis, maar is zeer verwant aan of identiek met Archaeopteryx. De vierde vondst werd in 1956 gedaan bij Langenaltheim, eveneens in de plaatkalk van Solnhofen, en eerst in 1959 beschreven door Heller. Het betrof hier een slecht bewaard gebleven exemplaar. Ten slotte zijn nog een vijfde en zesde vondst uit het Jura beschreven, ook uit Solnhofen. De zesde vondst is lang onder de naam Compsognathus in een particuliere verzameling bewaard geweest.
 
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009