header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Het uiterlijk van architecten volgens Vitruvius

 

De Romeinen klik hier

 
Vitruvius schreef in zijn boek:

'Van de architect verwacht men een kennis die is verrijkt met velerlei vormen van scholing in een groot aantal takken van wetenschap. Architecten die hier niet aan voldoen, mogen zich geen architect noemen.

Architecten die zich zonder studie uit boeken tot geoefende vaklui hadden opgewerkt, slaagden er dan ook niet in een gezag te krijgen zoals overeenkwam met hun inspanningen. Degenen die daarentegen uitsluitend vertrouwden op theoretische redeneringen en studieboeken, hebben mijns inziens niet de realiteit maar haar schaduw nagejaagd. Degenen die zich met beide hebben beziggehouden bereikten hun doel snel en met gezag. Hen kunnen we dan ook beschouwen als echte architecten.

Architecten moeten kunnen schrijven, de tekenstift goed kunnen hanteren, geschoold zijn in de meetkunde, het nodige van geschiedenis weten, aandachtig naar filosofen geluisterd hebben, thuis zijn in de muziek, niet onbekend zijn in de geneeskunst, op de hoogte zijn van jurisprudentie en kennis hebben van astronomie en de bewegingen van de hemellichamen. Maar waarom moet een architect dit alles kunnen, vragen we ons dan af?

Hij moet goed kunnen schrijven om door verhandelingen over zijn werk langer bekend te blijven.

Vervolgens moet hij met de tekenstift kunnen omgaan, om met uitgewerkte schetsen beter te kunnen uitbeelden hoe hij wil dat het werk eruit gaat zien.

Wat meetkunde betreft: die biedt diverse hulpmiddelen voor de bouwkunde. Na de rechte lijnen leert hij de passer te gebruiken; dat vergemakkelijkt in hoge mate het uitzetten van bouwerken op de bouwplaats en het zuiver stellen van rechte hoeken, oppervlakken en rechte lijnen. Verder wordt met optische kennis de lichtval in gebouwen uit de gewenste hemelrichtingen nauwkeurig geregeld. Met behulp van de rekenkunde worden de bouwkosten opgeteld en de verschillende afmetingen becijferd, terwijl lastige problemen die zich voordoen bij de evenwichtige verhoudingen volgens meetkundige principes en methoden worden opgelost.

Van geschiedenis moet hij uiteraard vrij veel weten, omdat bouwmeesters voor hun werk vaak kwistig ornamenten ontwerpen. Als iemant vraagt waarom ze die hebben aangebracht, moeten ze de betekenis kunnen uitleggen.

De filosofie vervolgens maakt de bouwmeester edelmoedig en die zorgt ervoor dat hij niet te arrogant wordt, eerder inschikkelijk, eerlijk, betrouwbaar en, wat het belangrijkst is, niet gierig. Anders verliest hij zijn reputatie. Verder geeft filosofie inzicht in de natuur. Deze discipline moet hij beslist met extra ijver bestuderen, omdat zij vele uiteenlopende natuurwetenschappelijke vraagstukken behandelt, onder andere over waterleidingen.

Kennis van muziek moet hij hebben om de harmonische en mathematische klankleer te beheersen, en bovendien om de snaren van blijden, katapulten en schorpioenen de juiste spanning te kunnen geven. Bijvoorbeeld:
-Je(de architect) hebt een theater ontworpen en gebouwd maar de spreker op het podium is niet goed te verstaan. Dit komt omdat je dus geen of te weinig kennis van muziek hebt. Als je wel kennis van muziek zou hebben, dan had je bronzen platen in nissen onder de zitrijen geplaatst, want die versterken de stem van de spreker, omdat deze aanslaat.

Kennis van de medische wetenschap is vereist in verband met het klimaat en de eigenschappen van de lucht, van gebieden die gezond of juist ziekteverwekkend zijn en van het water. Als men hier namelijk geen rekening mee heeft gehouden, kan er geen gezonde woonplaats worden gebouwd.

Uit de astronomie tenslotte kent hij oost en west, zuid en noord, ook de wetmatigheden van het hemelgewelf , de dag-en-nachtevening, de zonnestilstand, de baan van de sterren. Wanneer iemand hier niets van weet, kan hij van het principe van de uurwerken al helemaal geen verstand hebben.

Omdat dit vak dus zo'n breed terrein bestrijkt en zich onderscheidt door het grote aantal rijk gevarieerde kennisgebieden, denk ik dat iemand zich niet zomaar opeens voor architect kan uitgeven, maar alleen als hij van jongs af langs de trappen van deze studies is opgeklommen, is gevoed door kennis van de meeste takken van wetenschap en kunst, en zo is doorgedrongen tot de hoogste top, de tempel van de architectuur.'

 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009