Natuur worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Belang van het
Tropisch Regenwoud

 

andere leefgebieden : klik hier

 

algemeen >>

structuur en vruchtbaarheid >>

diversiteit van planten en dieren >>

bewoners van het regenwoud >>

het belang van tropische regenwouden >>

belang van de inheemse bevolking >>

de toekomst van de tropische regenwouden >>

onderzoek naar een verantwoorde houtwinning >>

onderzoek naar het economisch gebruik van medicinale planten >>

de toekomst van de bewoners >>

verklaring van enkele termen >>

De tropische regenwouden functioneren door hun bijdrage in de zuurstofproductie als het ware als een long voor de aarde. Zij zijn tevens een uniek biotoop dat gekenmerkt wordt door een ongekende rijkdom van flora en fauna.
Voor de landen waar de tropische regenwouden liggen vormen zij voornamelijk vanwege de unieke houtsoorten een bron van inkomsten. Door de grote rijkdom aan geneeskrachtige planten zullen de regenwouden in de toekomst een belangrijke bron van inkomsten gaan vormen via de farmaceutische industrie. Voor de oorspronkelijke bewoners van de tropische regenwouden die in evenwicht met de natuur leven zijn de regenwouden de voorwaarde tot voortbestaan.

Economisch belang
Het tropische regenwoud in BraziliŽ wordt leeggekapt door de lokale bevolking voor
landbouwgrond. Verantwoordelijk hiervoor is voor een belangrijk deel de Braziliaanse regering die besloot tot het bevolken van het lege Amazonegebied door miljoenen stedelingen en kleine boeren uit verarmde delen van BraziliŽ. Door de grond te ontbossen en enigszins in cultuur te brengen, zouden zij deze in eigendom kunnen krijgen. Met in hun kielzog grondspeculanten en andere ondernemers, bereikten zij het bos via autowegen. Samen met deze grootschalige landbouw- en veeteeldprojecten leidde deze transmigratie tot een ernstige verstoring van het natuurlijk evenwicht tussen de mens (indianen) en zijn omgeving. Doordat de grond arm bleek aan voedingsstoffen werden en worden de landbouwers gedwongen om te verhuizen naar weer een ander stuk grond. Hierdoor verdwijnen grote stukken oerwoud in een snel tempo.
Ook de multinationals die tropisch hardhout exploiteren hebben een economisch belang bij de tropische regenwouden. Wegens zijn geld waarde op de internationale markt noemt men tropisch hardhout ook wel 'groeiend goud'. In 1986 bedroeg de wereldexport 6,7 miljard US dollars. Toch is de houthandel slechts voor 20% verantwoordelijk voor de ontbossing en wordt niet meer dan 25% van dat volume geŽxporteerd naar het buitenland.

Per dag verdwijnen er in de tropen 2500 hectare regenwoud en ťťn dier- of plantensoort.

Nadat in BraziliŽ rond 1980 goud werd ontdekt in het stroomgebied van de Amazone en in oude rivierbeddingen, kwam er een ware "goldrush" op gang in de tropische regenwouden. Hierbij maakt men gebruik van kwik. In de' wilde mijnbouw' wordt bij het amalgeren, uiterst slordig met kwik omgesprongen. Aangenomen wordt dat per kilogram goud 1,32 kilo kwik in het milieu verdwijnt. Kwik wordt in BraziliŽ niet geproduceerd, maar kan overal worden gekocht zonder vereiste vergunning . In 1989 werd 41% van het geleverde kwik, ter grootte van 337 ton , geÔmporteerd via tussenhandelaren in Nederland.

Naar schatting zijn in het Amazonegebied en in de tropische regenwouden van BraziliŽ, nu 500.000 goudzoekers, min of meer illegaal , aan het werk. Naar goud wordt gezocht op tientallen plaatsen in het Amazonewoud dat daartoe eerst wordt ontbost en afgegraven.

De laatste jaren maakten de goudzoekers gebruik van hydraulische materieel waarmee tonnen rivierslib vanaf vlotten worden opgezogen.

Chico Mendes, van huis uit rubbertapper en later vakbondsleider in BraziliŽ was als geen ander zich er van bewust van de gevolgen van de vernietiging van de tropische regenwouden. Tot zijn dood in 1988 was hij "de stem van de tropische regenwouden van BraziliŽ" en probeerde hij het Braziliaanse volk en de wereld bewust te maken van deze gevolgen: klimatologische veranderingen met droogte, erosie, aardverschuivingen, overstromingen en toename van het broeikasteffect. Volgens hem wordt met de huidige exploitatie van de tropische regenwouden de kip met de gouden eieren geslacht. Voor velen geld als slagzin:"Use it or lose it" ofwel het bos moet geld opbrengen om te kunnen worden gespaard. Daarbij wordt gewezen op de economische waarde van de zogenaamde "niet-houtproductie ", zoals rotan, oliŽn, rubber, noten, honing, vruchten, cosmetica, kleurstoffen en nu ook medicinale planten.

Met name de medicinale planten van de tropische regenwouden worden door de farmaceutische industrie steeds belangrijker gevonden. Reeds nu is een heel scala van moderne geneesmiddelen afkomstig uit de tropische regenwouden. Daartoe behoren spierverslappers (tubocurarine) en middelen tegen malaria( kinine), kanker (vinblastine), verhoogde oogboldruk (pilocarbine) en de ziekte van Parkinson (L-Dopa). De meeste daarvan hebben een zo ingewikkelde chemische structuur dat zij niet zonder hoge kosten na te bootsen zijn in laboratoria.

De farmaceutische industrie realiseert zich dat het juist nu, door de snelle verdwijning van de flora en hogere planten van de tropische regenwouden (3000 planten per jaar verdwijnen door de hout kap) belangrijk is zoveel mogelijk planten van de tropische regenwouden te onderzoeken op hun farmaceutische waarde. Bovendien zijn nu de biotechnologische hulpmiddelen beschikbaar voor het vereiste farmaceutische massa-onderzoek.

Een goed voorbeeld is de werkwijze van het National Cancer Institute (NCI) in de V.S. dat sinds de jaren vijftig als voortrekker werkzaam is op dit gebied. Men beschikt daar over celcultures van meer dan 60 verschillende menselijke tumoren, waarop jaarlijks duizenden plantenextracten op hun celdodende effecten worden getoetst. Bij een positieve reactie wordt het werkzame bestanddeel geÔsoleerden vervolgens als geneesmiddel uitgetest bij proefdieren en mensen.

Elk geneesmiddel vergt tien jaar onderzoek voor het kan worden geregistreerd als nieuw medicament. De ontwikkelingskosten bedragen circa 250 miljoen US dollars. De productie van het medicament bevat o.a. het verzamelen van de plant in het wild of van kwekerijen, Behalve in die enkele gevallen waarbij het kan worden via volledige chemische synthese of culturen van plantencellen. Het NCI kwam enkele jaren geleden in het nieuws door de ontwikkeling van een middel tegen eierstokkanker (taxol) Taxol wordt gewonnen uit de taxusboom uit de V.S. De behandeling per patiŽnt kost F20.000,- maar ook ettelijke eeuwenoude bomen. Alternatieve productiewijzen, waarbij de taxus gespaard blijft zijn nu overal in onderzoek.

Het ontdekken van de juiste plant in de tropische regenwouden, is als het zoeken naar een speld in een hooiberg, tenzij gebruik wordt gemaakt van de kennis van de inheemse medicijnman. Met behulp van zijn advies is de kans op het vinden van veelbelovende planten vele malen groter. Het lukraak zoeken maakt nu snel plaats voor de etnobotanische benadering, waarbij een vertrouwensrelatie tussen de inheemse bosbewoners en de etnobotanici onmisbaar is. Omdat inheems ziekten vaak heel verschillend benoemd worden dienen deze botanici bekend te zijn met de westerse en plaatselijke gezondheidsleer.

De tot nu toe besproken economische belangen van de tropische regenwouden waren toegespitst op de situatie in BraziliŽ maar ook in andere delen van de wereld is sprake van deze vormen van exploitatie.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009