header vragen

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

 Bergen, vulkanen en
aardbevingen 1

 
   
Waar is de hoogste berg ? De hoogste bekende berg is niet de Mount Everest - ook bevindt die hoogst bekende berg zich niet op Aarde, maar op Mars. Het is de berg Mons Olympus, met een hoogte van 29.000 meter, wat ruim driemaal zoveel is als de hoogte van de Mount Everest, die zich op de grens tussen Nepal en Tibet bevindt, met een hoogte van 8.848 meter.
Hoe ontstaan bergen en dalen ? Felle krachten binnenin de aarde drukken de aardbodem omhoog waardoor bergen ontstaan met dalen ertussen. Delen van de aardkorst, platen genaamd, komen zeer langzaam met elkaar in aanraking. De enorme kracht van de massa's die daar tegen elkaar stuwen, doet de aardkorst ter plaatse opbollen en breken, wat tot bergen en tussenliggende dalen leidt. Deze activiteit verloopt zeer traag : in de loop van miljoenen jaren. Dalen of valleien ontstaan ook als rivieren en gletsjers onderliggende gesteentebeddingen uitslijpen. Anderzijds vormen vulkanen zich relatief snel vanuit het binnenste van de aarde.
Waarom zijn hoge bergen met sneeuw bedekt ? De toppen van hoge bergen zijn met sneeuw bedekt omdat de lucht er zeer koud is. Hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. Ongeveer per duizend meter stijgen daalt de temperatuur met vijf graden C. Sommige bergen hebben zelfs in de zomer besneeuwde toppen - zij zijn zo hoog dat het daar boven altijd vriest (eeuwige sneeuw).
Hoe snel verplaatsen gletsjers
zich ?
Gletsjers zijn rivier van bevroren water. Ze schuiven langs een berghelling en over land, net als rivieren dat doen, alleen veel langzamer. De meeste gletsjers komen per dag slechts een meter of zo vooruit; andere glijden nog trager af. De gletsjer eindigt waar het zo warm wordt dat het ijs smelt, of waar de 'ijsrivier' in zee uitkomt.
Zijn hoge bergen ouder of jonger dan lage bergen ? Ketens van hoge bergen zijn geologisch jonger dan ketens laaggebergte. De oorzaak hiervan is dat lage bergen ooit hoger waren en in de loop van miljoenen jaren verweerden en afbrokkelden, terwijl hoge bergen zich betrekkelijk recentelijk vormden en nog niet of minder door verwering kleiner zijn geworden.
Wat veroorzaakt een lawine ? Een lawine is een plotselinge val van hoeveelheden sneeuw en ijs langs een berghelling. Lawines zijn zeer gevaarlijk omdat ze door hun enorme kracht hele dorpen wegmaaien en mensen doden. Ze treden op als er zoveel sneeuw valt dat de lagen sneeuw tegen de berghelling te zwaar worden en dan ineens hun houvast verliezen en omlaag beginnen te glijden of vallen. Lawines komen ook in het voorjaar voor, als het warmere weer de sneeuw doet smelten waardoor de massa's makkelijker in beweging komen. Lawines kunnen veroorzaakt worden door aardbevingen maar ook door een plotseling geluid.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009