header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

De Bondgenotenoorlog

 

De Romeinen klik hier

 

bondgenotenoorlog, de benaming van een aantal oorlogen in de oudheid.

Griekenland. 1. De oorlog (357Ė355 v.C.) van Athenes bondgenoten in de Tweede Attische Zeebond tegen het heerszuchtige Athene. Chios, Rhodos, Cos en Byzantium kwamen in opstand, gesteund door Mausolus van CariŽ; de Atheners moesten te veel aandacht schenken aan de dreiging van Philippus II van MacedoniŽ en konden daardoor niet voldoende kracht ontwikkelen. Hierdoor kwam een einde aan Athenes macht.

2. De oorlog (220Ė217 v.C.) van de Aetolische Bond, gesteund door Philippus V van MacedoniŽ, tegen de AchaeÔsche Bond (zie Achaea) en Sparta; deze eindigde onbeslist.

Rome. De Bellum soci(or)um of Marsicum bellum was de bloedige burgeroorlog, van 90Ė89 v.C. door een groot deel van Midden- en Zuid-ItaliŽ tegen Rome en de rest van ItaliŽ gevoerd om het Romeinse burgerrecht te verkrijgen. Vanouds had Rome met elk van de Italische gemeenschappen (civitates) een verdrag (foedus) op voet van meer of mindere ongelijkheid: zij bleven min of meer autonoom, maar moesten troepen leveren voor het Romeinse leger. Zij eisten echter al luider een burgerrecht. Daarentegen was Rome sinds de 2de eeuw v.C. steeds meer geneigd hen als onderdanen te behandelen. In 91 diende de volkstribuun Marcus Livius Drusus, gesteund door Italische actiecomitťs, vergeefs een wet in om de socii het burgerrecht te geven. Diens vermoording in hetzelfde jaar was de lont in het kruitvat: de Italische stammen in het Apennijnse bergland vormden een onafhankelijke bondsstaat met als hoofdstad Corfinium (herdoopt in Itali(c)a) in de Abruzzen; zij maakten propaganda met eigen munten (waarop de Italische stier de Romeinse wolf vertrapt). Daarentegen sloten Noord-ItaliŽ, de Griekse kuststeden in het zuiden en de bevoorrechte socii (nominis) Latini ( ĎLatijnse bondgenotení) in Latium zich bij Rome aan. Aanvankelijk leden de Romeinen enige nederlagen. Doordat echter het peil van de Romeinse bevelhebbers verbeterde (Gnaeus Pompejus Strabo in de Abruzzen; Marius in de Noordelijke en Sulla in de Zuidelijke Apennijnen), raakte de oorlog eind 90 in een impasse. Rome besloot concessies te doen: de lex Julia (90) verleende alle trouw gebleven bondgenoten het burgerrecht; krachtens de lex Plautia Papiria (89) konden alle ItaliŽrs ten zuiden van de Po die de strijd binnen twee maanden staakten, zich als Romeinse burgers laten inschrijven; ten slotte gaf een lex Pompeia (89) van consul Gnaeus Pompejus Strabo de ItaliŽrs ten noorden van de Po de status van ĎLatijnse bondgenotení. De noordelijke groep legde de wapens neer; in de zuidelijke sector evenwel zetten de Samnieten in de bergkantons hun allesverwoestende guerrilla tot 82 voort, maar ten slotte werden zij door Sulla uitgemoord. ItaliŽ ten zuiden van de Po werd een eenheidsstaat met Rome als hoofdstad.
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009