header bloemen planten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Boterbloem

 

Bloemen en planten overzicht >>

 
De boterbloem behoort tot het ondergeslacht Ranunculus van het gelijknamige geslacht uit de Ranonkelfamilie. In Nederland en BelgiŽ komt een tiental soorten in het wild voor; zij zijn gekenmerkt door het bezit van vijf kelkbladen en vijf gele kroonbladen. Enkele algemene soorten zijn: scherpe boterbloem (R. acris), een zeer scherp smakende en door koeien niet gegeten plant van graslanden, wegbermen e.d.; kruipende boterbloem (R. repens), op min of meer vochtige, grazige plaatsen, lijkende op de vorige soort, maar daarvan te onderscheiden door de overlangs gegroefde bloemstelen; blaartrekkende boterbloem (R. scleratus), een zeer scherp smakende plant van vochtige tot moerassige plaatsen, met kleine bloemen waarvan de bleekgele kroonbladen slechts weinig langer zijn dan de kelkbladen; akkerboterbloem (R. arvensis), een vooral op kalkrijke korenakkers voorkomend onkruid met kleine bleekgele bloemen. Tot dit ondergeslacht behoort ook de sierplant ranonkel.
 
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009