header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Bouw van de piramides
in Egypte

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Op school hebben we geleerd dat de piramides door slaven werden gebouwd. De persoon die deze theorie in het leven bracht was Herodotus. Volgens hem was het mogelijk om de blokken, van rond de 10.000 kilo per stuk, te verplaatsen door het hefboomsysteem van Archimedes te gebruiken. In 1990 bracht een verdwenen vestiging meer klaarheid in hoe en door wie de piramides werden gebouwd.
Het onderzoek kon echter niet vertellen over welke piramides het gaat. Op het Gizehplateau staan er 6 bij elkaar en 3 ervan kunnen niet, of niet met 100% zekerheid gedateerd worden.

Slaven ?

Tot aan 1990 werd aangenomen dat de piramides gebouwd waren door slaven. In dat jaar legde de archeoloog Mark Lehner een vestiging bloot die meer dan 1 vierkante kilometer groot was. De vestiging bevond zich vlakbij de piramides van Gizeh. Na onderzoek bleek dat Lehner op tombes of begraafplaatsen was gestoten. De hieroglyfen op de muren vertelden hoe de arbeidsprocessen tijdens de piramidebouw waren en men leidde daaruit af dat de graven en kamers die gevonden waren toehoorden aan de bouwers van de piramide zelf.  Van slaven zou je verwachten dat ze juist slecht behandeld werden. Maar de vondsten van etensresten, bereidingswijzen en ingrediŽnten wezen het tegendeel aan. Zo werden er bakkerijen gevonden en kamers met veel rund- en visresten. Op zich klinkt dat niet luxueus, maar de etensresten bleken van dieren te komen die ver buiten de piramidestreken leefden. Import, dus. De graven waren simpel qua opzet maar het feit dat er uberhaupt graven waren is opmerkelijk te noemen. Waarom zou men een slaaf een grafkamer geven? En waarom zou men een slaaf het beste voedsel uit de omstreken voorschotelen? De archeologische vondst van '91 toont ons hiŽroglyfen met uitleg over hoe men brood bakte voor de piramidebouwers. Er werd koperen gereedschap gevonden en meerdere soorten potten. Ook de skeletten uit de tombes zijn onderzocht. Er werd vastgesteld dat de ruggewervels behoorlijk belast zijn geweest. Ongeveer 20% van de graven bevatte kinderbeenderen. 40% bevatte mannenbeenderen en ongeveer 40% bevatte vrouwenbeenderen. Door middel van DNA onderzoek van de beenderen kwam men erachter dat de botten die samen gevonden werden duidde op gezinnen. Er was een genetische overeenkomst die zo groot was dat het niet anders kom dan dat er zich gezinnen in die tombes bevonden. Een slaaf die een begraafplaats kreeg samen met zijn gezin houdt weinig steek. Waarom die moeite voor vervangbare werkkrachten? Na '91 ging men er dus vanuit dat de slaven geen slaven konden zijn. Maar wat waren de piramidebouwers dan wel?

Vrijwilligers ?

Een theorie die geopperd werd door de ondersecretaris van de stichting van de Gizehpiramides is dat ze gebouwd werden door vrijwilligers uit het hele land. Misschien zullen de kinderen tegen hun zin meegeholpen hebben, maar de ouders gingen uit vrije wil hun steentje bijdragen. De tombes zouden zodoende toebehoren aan die mensen die zich geofferd hebben tijdens het bouwen van de architecturale grootheden. Volgens mij is het echter ook heel goed mogelijk dat men mensen (gezinnen) opriep om mee te helpen tijdens het bouwen. De bijbel leerde ons dat het reeds vroeg mogelijk was om het volk persoonlijk aan te spreken. Denk maar aan de volkstelling. Indien men niet vrijwillig ging, dan is het ook mogelijk dat men opgeroepen werd om te helpen bouwen. Hoewel de volkstelling die in de bijbel wordt genoemd 3.000 jaar later was dan de bouw van de piramides hebben de Egyptenaren reeds eerder bewezen ingenieus te zijn qua besturen en nadenken. Het is zo gek nog niet... Indien de piramides gebouwd werden door vrijwilligers, zoals de teksten in de tombes doen vermoeden, waarom kwamen deze mensen dan meehelpen aan de piramides? Mogelijk was de drijfveer een grote vorm van nationalisme die de mensen ertoe aanspoorde te helpen bij de constructie.


Medische zorg

Zoals hierboven beschreven zijn er bewijzen dat de piramides (of tenminste die op het plateau van Gizeh) niet zijn gebouwd door slaven. Een aspect dat bijdroeg tot deze bevinding was de vondst van medische kennis. De beenderen die in de tombes zijn gevonden werden onderzocht en sommigen daarvan bleken hersteld te zijn van breuken. Hersteld wil niet zeggen dat de gebroken botten in het wild aan elkaar zijn gegroeid, maar dat ze op zijn minst gespalkt werden. Er is een skelet van een man gevonden die na een geslaagde beenamputatie nog jaren heeft geleefd. De kennis van de Egyptische medici hield niet op bij het repareren van fracturen. In ťťn van de tombes vond men een mummie die een klein gat in zijn schedelpan had. Na verdere onderzoeken bleek dat de man gekweld werd door een hersentumor. Door een gat in de schedelpan te maken werd de druk op de hersenen verlaagd en nam de pijn van de tumor af. Je kunt dus spreken van een hersenoperatie. Ook deze man bleef nog jaren na zijn operatie in leven.

Wie van die drie ?

Zijn de drie grote mastodonten opgetrokken door de vrijwilligers? Of zijn het de drie pseudo-ruines ernaast die door hen zijn gebouwd?
De tekenen die de oudheid ons hebben nagelaten vertellen over een bestaan van piramides in Egypte lang voor de eerste dynastie werd gesticht. Zoals je wellicht weet vertoont de welbekende Sfinx sporen van water. Water as in overstroming.
Door vergelijking te maken met een tempel die de Sumerische teksten ons tonen menen sommige deskundigen dat de tempel van de Sumerische God Mardok dezelfde is als de grote piramide in Gizeh. De Sumerische verhalen vertellen over de opsluiting van godheid Marduk en de poging van andere goden om hem te bevrijden. De grote piramide vertoont sporen van breuk op dezelfde plaats als de teksten aangeven.
De ingang van de grote piramide werd afgesloten door meerdere grote granieten sluitstenen die als valdeuren functioneerden. Het zou uit een Indiana Jones film kunnen komen. In de grote piramide zijn vele raadselachtige nissen met aan de bovenkant kleine inkepingen. Volgens de Sumerische teksten werd de tempel, voor de in hechtenis neming van Marduk, leeggehaald door een andere godin. Zij zou de tempel enkele kristallen lichter gemaakt hebben. Deze kristallen, divers in soort, zouden bevestigd geweest zijn in nissen in de tempel van Marduk. De manier waarop de Sumerische teksten de kristallen beschrijven komt overeen met de nissen en de inkepingen van de grote piramide.

Naar mijn mening lijkt het me aanneembaar dat de piramide 10.450 voor Christus werd gebouwd. Er zijn reeds theorieen die zeggen dat de grote piramide eerst als sterrenobservatiemiddel is gebruikt en, eenmaal compleet, gebruikt werd als krachtcentrale. Het gebruik van kristallen zou dit gegeven bevestigen ..... .
 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009