header insecten

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Breedscheenjuffer

 
   Platycnemis pennipes - familie Platycnemidae.
Deze familie heeft veel gemeen met de vijverjuffers. De breedscheenjuffer is bij ons de enige soort van haar familie, die getypeerd wordt door verbrede beengeledingen met stijve haren aan de rand. Het mannetje is lichtblauw, het wijfje roomkleurig of groenachtig. Pas vervelde exemplaren zijn bijna wit. De bovenzijde van de achterlijfsegmenten hebben twee zwarte streepjes. De bijna 35 mm. lange dieren vliegen van half mei tot september.
Verspreiding : vrij algemeen in Europa. Wat zeldzamer naar het noorden toe. Bij stilstaand en traag stromend water, vooral plantenrijke vijvers en sloten. De mannetjes houden met hun achterlijftangen de wijfjes vooraan op de borst vast. Ze staan met opgetrokken poten recht overeind boven het wijfje wanneer ze haar eitjes in waterplanten op het wateroppervlak afzet.
Jeugdstadia : onvolledige gedaanteverwisseling. De larven ontwikkelen zich op de bodem van het water en overwinteren in hun laatste stadium.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009