header vogels

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Brilduiker

 
   
  Brilduiker of bucephala clangula
Trek- en standvogel, doortrekker en wintergast. Kleine lieflijk aandoende duikeend met een grote kop. De verdeling van zwart en wit bij de mannetjes sluit verwarring uit met de bij ons gebruikelijker soorten (vb. kuifeend), vooral wanneer de witte wangvlek zichtbaar is. Het vrouwtje heeft een bruine kop en bij het zwemmen is er altijd wel iets te zien van het wit in de vleugel. In de vlucht vertonen beiden geslachten een breed wit stuk aan de binnenkant van de vleugel. Bij vrouwtjes van 'nonnetjes' wordt het bruin op het hoofd begrensd door een witte kin en wangen en bij het zwemmen is nauwelijks wit in de vleugel te zien. Verspreiding en woongebied : Noordoost-Europese soort met enkele broedplaatsen in het oosten, noorden en zuiden van Duitsland; vermoedelijk oprukkend. Geeft de voorkeur aan bosrijke meren, maar om te broeden zijn ook een paar bomen voldoende. Voortplanting : broedt in boomholen en nestkastjes, in de buurt van water. Legtijd : maart, april tot mei. De vijf tot elf blauwgroene, later bleker wordende eieren worden 29-31 dagen door het vrouwtje bebroed. De jongen springen op de grond zodra ze uit het ei gekropen zijn en worden dan meegenomen naar het water. Ze zijn ongeveer na zestig dagen zelfstandig, maar worden vaak al voor die tijd aan zichzelf overgelaten. Voedsel : kleine waterdieren (vb. mosselen), maar ook wel vegetarisch voedsel.
 
   

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009