header dinos

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Burchell zebra
of Equus quagga burchelli

 
   
De Burchell Zebra of Dauw is een ondersoort van de Steppenzebra (Equus quagga). Zijn kenmerken zijn de ongestreepte benen en buik en de roodachtig bruine lichaamsstrepen met blekere "schaduwstrepen" ertussen. The basiskleur is warm, crèmewit of licht oranjegeel.
Sinds de Quagga (Equus quagga quagga) als een ondersoort van de steppenzebra word beschouwd, zou de wetenschappelijke naam van de steppenzebra's niet 'Equus burchelli' moeten zijn, maar de oudere naam 'Equus quagga'. The voormalige wetenschappelijke naam van de Burchell Zebra was 'Equus burchelli burchelli', nu moeten ze 'Equus quagga burchelli' genoemd worden.
De originele leefgebied van de Burchell zebra was waarschijnlijk vooral noordelijk van de Oranje- en Vaal rivier, dat zich naar het noorden uitstrekt tot in Botswana, zuidwest Transvaal en oostelijk ongeveer tot Natal uitstrekt. Net als de andere steppenzebra's moet ook de Burchell Zebra ooit in ontzettend grote aantallen voor gekomen hebben op de Afrikaanse vlakten. Er zijn beschrijvingen van kuddes van duizenden.
De wilde kuddes verdwenen in 1910 en het laatste bekende individu stierf in de dierentuin van Berlijn in 1918. De reden voor hun uitsterven was waarschijnlijk overbejaging, in cultuur brengen van land en competitie met vee, voornamelijk in periodes van droogte.
Een selectief fokbeleid zou de Burchell Zebra terug kunnen brengen !
Zorgvuldige studie van de originele zebra populaties in Zoeloeland en Swaziland en huiden die zijn verzameld op wildboerderijen in Zoeloeland en Natal, wijst erop dat een klein aantal van de zebra's daar veel gelijkenis vertoont met wat we nu beschouwen als typisch "burchelli". In theorie zou deze zebra met witte poten kunnen worden teruggefokt, door een selectief fokbeleid toe te passen.
De dichtste verwant van de Burchell Zebra is de Quagga (Equus quagga quagga), voor deze ondersoort van de steppenzebra is al een selectief fokprogramma gestart om deze terug te brengen.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009