header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Caligula

 

De Romeinen klik hier

 
De Tiberius had twee volwassen erfgenamen, zijn neef, door hem als zoon geadopteerd en zijn kleinzoon. De Senaat erkende zijn neef, Gaius, onmiddelijk als opvolger.

Omdat Gaius als kind altijd in een legeruitrusting liep met laarsjes kreeg hij de bijnaam Caligula, wat 'laarsje' betekende. In het begin had Caligula een goede reputatie, maar dat veranderde echter snel. Caligula was geestelijk niet helemaal in orde. Hij streefde naar de absolute macht en liet zich tijdens zijn leven nog vergoddelijken. Hij liet overal in het land hoogstpersoonlijk altaren voor hem oprichten.

De Joden weigerden hem te vereren. Caligula werd erg woest en begon de Jodenjacht.

Caligula was niet alleen hard tegen de Joden, maar ook tegen de Romeinen. Hij zat bijvoorbeeld een keer in een stadion. Het publiek beviel hem niet en hij liet de spelen stopzetten. Hij liet de uitgangen sluiten en bewaken door de soldaten. Toen liet hij de zonnenschermen weghalen en aanschouwde hij met groot vermaak een groot publiek zonder eten en drinken in de brandende zon zitten.
Bij een andere gelegenheid liet hij een paard tot consul benoemen.

Caligula werd uiteindelijk vermoord en dat was het einde van het tijdperk Caligula.

Caligula (verkleinwoord van Lat. caliga = soldatenschoen), de bijnaam van de Romeinse keizer Gaius (Julius) Caesar Germanicus (Antium [?] 12 n.C. – Rome 41). Zijn vader was Germanicus (zoon van Drusus [Maior] en Marcus Antonius' dochter Antonia Minor), zijn moeder Vipsania Agrippina Maior (dochter van Marcus Vipsanius Agrippa en Augustus' dochter Julia). Als kind was hij in het legerkamp van Germanicus de lieveling van de soldaten. Na de dood van zijn vader (19) en de verbanning van zijn moeder (29) beschermde zijn grootmoeder Antonia Minor hem tegen de aanslagen van de praefectus praetorio Seianus. Na diens val (31) woonde hij bij zijn oudoom keizer Tiberius (broer van Drusus) op Capri. Hoewel deze behalve hem ook zijn kleinzoon Tiberius Gemellus als opvolger had aangewezen, wist Caligula na Tiberius' dood (37) met hulp van de praefectus praetorio Sertorius Macro alleenheerser te worden.

Zijn regering begon gematigd, maar sloeg eind 37 (volgens één overlevering na een ziekte die zijn hersenen aantastte) in een terreurregime om. Onder de leuze oderint dum metuant ( ‘laten ze [mij] haten, zolang ze [mij] vrezen’) liet hij, naast vele anderen (o.a. Macro en in 40 koning Ptolemaeus van Mauretania), een reeks verwanten doden, waaronder Antonia Minor en zijn neef Tiberius Gemellus. In woord en daad kwetste hij welbewust het Romeinse gevoel voor decorum (door schertsveldtochten naar de Rijn en Boulogne en zijn min of meer incestueuze verhouding tot zijn drie zusters, vooral Drusilla).

Hij stelde zich niet tevreden met de vnl. in de oostelijke provincies gebruikelijke keizercultus, maar eiste ook in Italië goddelijke eerbewijzen. Bovendien gelastte hij plaatsing van zijn beeltenis in de synagoge van Alexandrië (welks joodse gemeente hem in 40 vergeefs een deputatie zond onder de schrijver Philo) en Jeruzalem, waar al een joodse opstand uitbrak. Na enkele mislukte samenzweringen werd hij door een samenzwering van officieren van de pretoriaanse garde en staatssecretaris Callistus vermoord (41), samen met zijn derde vrouw Milonia Caesonia en hun dochtertje. De pretorianen riepen zijn oom Claudius (broer van Germanicus) tot keizer uit. Caligula onthulde de militaire dictatuur, die door Augustus zo zorgvuldig achter een republikeinse façade was verborgen.
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009