header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Marcus Aurelius Severus Antoninus

 

De Romeinen klik hier

 

Caracalla, bijnaam van: Marcus Aurelius Severus Antoninus, oorspronkelijk Bassianus genaamd (Lyon 4 april 186 – bij Edessa 8 april 217), Romeins keizer (211 tot 217), ontleende zijn bijnaam aan een door hem bij voorkeur gedragen Keltische soldatencape, de caracalla. Hij was de oudste zoon van keizer Septimius Severus en Julia Domna, werd in 198 mederegent van zijn vader en huwde Fulvia Plautilla, dochter van de machtige praefectus praetorio Plautianus (beiden later door hem ter dood gebracht). In 211 volgde hij tezamen met zijn jongere broer Publius Septimius Antoninus Geta zijn vader op.

Op 11 juli 212 vaardigde Caracalla bij decreet de vermaarde Constitutio Antoniniana uit. Dit edict schonk alle of vrijwel alle vrijgeboren inwoners van het rijk het Romeinse burgerrecht. Aanleiding hiertoe was vermoedelijk een acute behoefte aan geld, mede omdat hij zich door de toenemende inflatie genoodzaakt zag o.a. de soldij van de soldaten te verhogen. Eind 212 doodde Caracalla Geta, met velen van diens aanhangers (o.a. de beroemde rechtsgeleerde Aemilius Papinianus). In Zuid-Duitsland sloeg hij in 213 een aanval van de Alamannen op de limes Germaniae Superioris af (de versterkte grenslinie voor de Boven-Rijn, van Koblenz tot Stuttgart); tevens verving hij bij de limes Raetiae (voor de Boven-Donau, van Stuttgart tot Regensburg) de palissadering door een stenen muur. Steeds meer poseerde hij als een tweede Alexander de Grote, wiens wereldrijk hij wilde herstellen.

Ter financiering van een daartoe noodzakelijke veldtocht tegen de Parthen liet hij in 215 een nieuwe ‘zilvermunt’ van laag gehalte slaan, de Antoninianus, die (aanhoudend gedevalueerd) van 243 tot 293 de voornaamste Romeinse munt bleef. In 216 rukte hij tegen de Parthen op. Op weg van Edessa naar Carrhae werd hij echter op aanstoken van zijn praefectus praetorio en opvolger Opellius Macrinus gedood (217).

Caracalla was een verbitterd vijand van de senatorenklasse, hetgeen de traditie omtrent hem, o.a. bij de scriptores historiae Augustae, ongunstig beïnvloedde. Daarentegen nam hij vele leden van de ridderstand (equites) in de Senaat op en begunstigde hij de lagere klassen, voor wie hij in 217 te Rome de gedeeltelijk bewaard gebleven thermae Antoninianae (thermen van Caracalla) inwijdde (tot in de 6de eeuw in gebruik; sinds 1937 openluchttheater).
 

 

De Romeinen klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009