header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Chemie

 

Terug naar evolutie in de wetenschap >>

 
 

 

 

 

 


 

Of de studie van de kleinste materiedeeltjes. Meer dan duizend jaar hebben alchemisten geprobeerd om metaal in goud te veranderen. Vanaf de 7de tot de 17de eeuw hebben ze eerst in de islamitische landen en later in Europa deze vruchteloze droom nagestreefd. goud hebben de alchemisten nooit kunnen maken - hoewel bepaalde personen beweerden dat ze dat wel konden - maar ze produceerden wel nuttiger zaken, waaronder salpeterzuur en zwavelzuur. Ronde de 17de eeuw kwamen de alchemisten in diskrediet en veranderden zij hun naam in chemisten; alchemie werd toen chemie. De vaandeldrager was de Ierse wetenschapper Robert Boyle (1627-1691) - auteur van The Sceptical Chymist, dat in 1661 gepubliceerd werd. Hij verwierp de algemeen aanvaarde mening dat alle materialen waren samengesteld uit dezelfde vier elementen : aarde, lucht, water en vuur.
Aan het begin van de 19de eeuw deed de Engelse scheikundige John Dalton (1766-1844) het idee van de atomen herleven, een woord dat voor het eerst rond 450 voor Christus was gebruikt door de Griekse filosoof Democritus, om de kleinste ondeelbare materiedeeltjes te benoemen. Dalton verklaarde dat elk element bestond uit bepaalde soorten atomen, die verbindingen met elkaar konden aangaan. Hun fundamentele verschil tussen de atomen zat hem in hun gewicht. In 1813 stelde de Zweedse chemicus Johan Jacob Berzelius ( 1779-1848) de symbolen voor atomen voor die nog altijd in gebruik zijn, gebaseerd op de beginletter van de Latijnse naam, waar nodig aangevuld met een tweede letter. Berzelius was ook de eerste die een systematische poging deed om atoomgewichten te meten. Het idee van atomen en moleculen - een groep van twee of meer atomen - gaf scheikundigen iets in handen wanneer ze konden werken, maar hun fysische eigenschappen bleven ongrijpbaar.
Gedurende de gehele 19de eeuw bleven er concurrenten van Daltons theorie bestaan en pas aan het begin van de 20ste eeuw kon het 'atomisme' eindelijk zegevieren. toen had inmiddels de Russische scheikundige Dmitri Mendelejev (1834-1907) zijn periodiek systeem gemaakt om de elementen te ordenen. Moleculen waren te klein om te kunnen zien en chemici moesten daarom hun structuren deduceren. Hun chemische formule kon gevonden worden via analytische methoden, maar de ontdekking van hun driedimensionale vormen moest nog wachten op de röntgenkristallografie, een techniek die diffractie van röntgenstraling gebruikt om de structuur van kristallen te bepalen.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009