header_science

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

de god chnoem

 

Egypte FORUM De Egypte pagina ...klik hier

 

Chnoem, Oud-Egyptische godheid, schenker van water (= vruchtbaarheid) en schepper van de mens, die hij vormde op een pottenbakkersschijf. Hij werd afgebeeld in de gedaante van een ram met horizontaal gewonden hoorns; later ook afgebeeld als antropomorfe god met ramskop of als een vierkoppige ram. De vierkoppigheid duidt op de vereniging van de vier verschijningsvormen van Chnoem in zijn belangrijkste cultusplaatsen Elefantine, Isna, Hypselis en Hr.

1. Elefantine

Op het eiland Elefantine vormde Chnoem sinds het Middenrijk een triade met de godin Satis en, als hun dochter, Anoekis. De ramgod heerste er over de brongaten van de Nijl en over de vruchtbaarheid brengende overstroming, die ook een emanatie van hemzelf was. Lokaal gold hij ook als een verdediger van de zuidgrens tegen Nubirs en beschermde hij de expedities naar de Nubische goudmijnen. Op de zuidpunt van Elefantine tegenover Aswan bevinden zich nog de resten van de grote Chnoemtempel. Uit de Late Periode dateren gemummificeerde rammen.

2. Hr

Een tweede belangrijke cultusplaats was Hr op de westelijke Nijloever benoorden Hermopolis. Hier verbond men Chnoem met de door autogenese ontstane kikvorsgodin Heket die een grote rol speelde bij geboorte en hergeboorte van koning en onderdanen. Als god die met klei goden en mensen vormde op de pottenbakkersschijf was Chnoem vooral in Hr bekend als een schepper.

3. Onderwereld

Vroege funeraire teksten spreken over een door Chnoem ineengezette veerboot die de overledene in de velden van het hiernamaals aan de noordoostelijke hemel nodig heeft. De onderwereldboeken en magische teksten kennen een Chnoem van het Gerechtshof van Heliopolis. In de onderwereld treedt hij op als een slachtgod voor Osiris, die niet gerechtvaardigde doden strafte. In magische spreuken tegen slangen treft men hem ook als vernietiger van de chaosslang Apophis. In de late tempels van Idfoe en Dendera gold de ramgod als een bouwer van de tempels in de oertijd.
 

 

De Egypte pagina ...klik hier

 

Footer worldwidebaseuw eigen startpagina


copyright WorldwideBase 2005-2009