header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Computers

 

Terug naar evolutie in de wetenschap >>

 
 

 

 

 

 


 

Vanaf het moment dat mensen begonnen te tellen, zochten ze naar manieren om dit proces eenvoudiger te maken. Kiezels (in het Latijn calculi) werden aan draden geregen om een telraam te vormen, een hulpmiddel dat 450 jaar voor Christus werd uitgevonden en dat in delen van de wereld nog altijd wordt gebruikt.
Met behulp van logaritmes, rond 1600 uitgevonden door de Schot John Napier, werd vermenigvuldigen en delen eenvoudiger en werd de basis gelegd voor de rekenliniaal. Hoewel nadien nog tal van andere rekenwerktuigen werden ontwikkeld, is het idee om een rekenmachine te maken die logistieke handelingen kon verrichten van recentere datum.
De principes werden ontdekt door de Engelse wiskundige George Boole, die in 1854 een boek publiceerde waarin hij algebra toepaste op logica. Hij was de grondlegger van de wiskundige logica en hij gebruikte algebraïsche symbolen voor de functies 'en', 'of' en 'niet'.
In 1936 toonde de Britse wiskundige Alan Turing aan dat een machine in theorie niet alleen zou kunnen rekenen, maar ook kon omgaan met logische beweringen en symbolen kon manipuleren. Ondertussen bouwde de Duitse ingenieur Konrad Zuse een computer met elektrische schakelingen om binaire getallen te combineren. Zijn derde prototype, z3, werd met behulp van stukken oude film geprogrammeerd. Het werkte, zij het traag. Voor zijn volgende computer wilde Zuse elektronenbuizen gebruiken waarmee het duizend keer sneller zou werken, maar dat idee sloeg niet aan.
De Verenigde Staten en Groot-Brittannië werkten, zich niet bewust van de ontwikkelingen in Duitsland , tijdens de Tweede Wereldoorlog aan computers. In Bletchy Park, iets ten noorden van Londen, ontwikkelde een team de eerste computer met buizen. Deze computer bewees Turings bewering dat computers meer dan alleen berekeningen konden uitvoeren. Ondertussen had het US Ballistics Research Laboratory een computer in gebruik genomen die de baan van kogels kon berekenen. ENIAC (zoe noemde die) gebruikte 18.000 buizen,70.000 weerstanden, 10.000 condensators en 6000 schakelingen. Hij was snel met 5.000 berekeningen per seconden, maar moeilijk te programmeren en hij had geen intern geheugen. De laatste barrière werd in 1948 geslecht met de aan de Universiteit van Manchester gemaakte Mark I computer.
De eerste generatie computers gebruikte buizen, de tweede, ongeveer vanaf 1955, gebruikte transistors, en de derde, vanaf ongeveer 1960 geïntegreerde schakelingen. In 1970 ontwierp de Californische maatschappij Intel de eerste microprocesor, ofwel de computer in een chip. Dit veroorzaakte een gigantische revolutie in de computerindustrie. Dit leidde uiteindelijk tot de introductie van de personal computer met MS-Dos besturingssysteem in 1981.
 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009