header orakel worldwidebase

Totaal bezoekers:
Totaal pagevieuws:
Online bezoekers:
 
 
 
   


 maak van deze website uw startpagina !

WorldwideBase
Alle wwbase pagina's

 

Conservatisme

 

Terug naar politieke strekkingen >>

 
 

 

 

 

 


  


 

Er zijn altijd conservatieven geweest; mensen die de veiligheid van de wereld zoals hij is, verkiezen boven een nieuwe en onzekere toekomst. Maar conservatisme ontstond als moderne politieke stroming pas uit de anti-revolutionaire reactie op het seculiere, hervormingsgezinde programma van de Verlichting en de Franse Revolutie. De belangrijkste grondlegger ervan was Edmund Burke (1729-1997) in zijn Reflections on the Revolution in France. Burke viel het denkbeeld van de maakbare samenleving frontaal aan. Een samenleving groeit volgens Burke op een natuurlijke wijze vanuit het verleden. Elke samenleving was, in de wat mystieke taal waarop conservatieven het patent hebben, een overeenkomst niet alleen tussen de levenden onderling, maar ook tussen de levenden, de doden en diegenen die nog moeten geboren worden.
Conservatieve wantrouwen blauwdrukken voor de toekomst en houden zich vast aan historische ervaring en continuļteit. Ze verzetten zich van oudsher tegen een te grote invloed van de overheid. Een regering die machtig genoeg is om alles te geven wat je wilt hebben, is ook machtig genoeg om je alles weer af te nemen, stelde Barry Goldwater, de Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap in het jaar 1964.

Conservatieven hebben in Europa daarentegen altijd pal achter de gevestigde machten van monarchie, kerk en leger gestaan. Conservatisme, die geworteld in de bestaande maatschappelijke orde, verdedigt hiėrarchische structuren en het in hun eigen ogen natuurlijk verschil tussen de klassen.
Hoewel het natuurlijk nooit openlijk aan de kiezers wordt gezegd, kan niet ontkend worden dat de conservatieven, met hun afkeer van gelijkheid en nadruk op de bescherming van het bezit, kiezen voor rijk tegen arm.

De afgelopen tweehonderd jaar, gekenmerkt door democratisering en industrialisatie, zijn een tijdperk van ingrijpende sociale, economische en politieke veranderingen geweest. Om tegen de achtergrond van die veranderingen conservatief te zijn, is zeker geen eenvoudige opgave. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat maar enkele politieke partijen in de wereld zich conservatief durven noemen.
De Canadese partij draait om de hete brij heen door zichzelf de Progressieve Conservatieve Partij te noemen. Opvallend is de Britse Conservatieve Partij, die de naam Tory in de jaren 1830 al heeft laten vallen (hoewel ze nog altijd zo genoemd wordt). Sinds die tijd heeft ze altijd openlijk de naam Conservatief gevoerd - en niet zonder succes. Met de Democratische Partij in de Verenigde Staten behoorde de Britse Conservatieve Partij tot de langst bestaande partij in de wereld.

 
   

Poolgebiedenuw eigen startpagina


© copyright WorldwideBase 2005-2009